วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

การติดตั้งด้วย ESET AV Remover

ก่อนดำเนินการติดตั้งต่อ เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องลบการติดตั้งแอพพลิเคชั่นรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เลือกกล่องทำเครื่องหมายหน้า ฉันต้องการลบแอพพลิเคชั่นป้องกันไวรัสที่ไม่ต้องการโดยใช้ ESET AV Remover เพื่อให้ ESET AV Remover สแกนระบบของคุณและลบแอปพลิเคนป้องกันไวรัสใดใด ที่รองรับ ไม่เลือกที่กล่องทำเครื่องหมายและคลิกที่ทำต่อ เพื่อติดตั้งESET Endpoint Antivirusโดยไม่เรียกใช้งานESET AV Remover

REMOVER_WELCOME