ESET Hjelp på Internett

Søk Norsk
Velg tema

Vanlige spørsmål

Dette kapitlet dekker noen av de vanligste spørsmålene og problemene man kommer over. Klikk emnets tittel for å finne ut hvordan du kan løse problemet:

Hvis problemet ditt ikke er med på hjelpesidene listet opp over, kan du prøve med nøkkelord eller uttrykk som beskriver problemet, og søke på hjelpesidene til ESET Endpoint Antivirus.

Hvis du ikke finner løsningen på problemet/spørsmålet ditt på hjelpesidene, kan du prøve ESET-kunnskapsdatabase der du finner svare og løsninger for vanlige spørsmål og problemer.

Du kan om nødvendig kontakte vårt nettbaserte tekniske støttesenter med spørsmål eller problemer. Kontaktskjemaet finner du direkte i programmet i kategorien Hjelp og støtte.