Wymagania i obsługiwane produkty

Wymagania dla użytkowników produktów lokalnych

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie usługi ESET Dynamic Threat Defense, środowisko użytkownika powinno spełniać następujące wymagania wstępne:

Działające konto ESET Business Account lub ESET MSP Administrator synchronizowane z konsolą zarządzania ESET

Obsługiwana konsola zarządzania ESET

Zainstalowane zgodne produkty zabezpieczające ESET w wersji 7.x lub nowszej

Ważna licencja usługi ESET Dynamic Threat Defense

Aktywowane produkty zabezpieczające z licencją usługi ESET Dynamic Threat Defense

Aktywowana usługa ESET Dynamic Threat Defense w politykach zgodnych produktów zabezpieczających

Wymagania sieciowe dotyczące otwartych portów są takie same jak w przypadku systemu ESET LiveGrid®.

oDostęp do serwerów internetowych ESET Dynamic Threat Defense

Wymagania dla użytkowników usługi ESET Cloud Office Security

Do korzystania z produktu ESET Dynamic Threat Defense w ramach usługi ESET Cloud Office Security użytkownikowi potrzebne są:

Działające konto ESET Business Account lub ESET MSP Administrator połączone z usługą ESET Cloud Office Security

Ważna licencja usługi ESET Dynamic Threat Defense

Usługa ESET Cloud Office Security nie udostępnia żadnych informacji o przesłanych plikach konsolom zarządzania ESET.

Prawa dostępu w konsolach zarządzania

W konsoli internetowej przesłane pliki i wyniki analizy są widoczne tylko dla użytkownika, który ma uprawnienia dostępu do urządzenia, z którego dany plik został przesłany. Plik wykonywalny zgłoszony przez ESET Enterprise Inspector można przesłać ręcznie z konsoli internetowej. Musisz dysponować uprawnieniem Użycie w odniesieniu do komputera, który zgłosił to wykrycie, i uprawnieniem Zapis w odniesieniu do funkcji Wyślij plik do EDTD w grupie domowej.

Mobilne punkty końcowe — jeśli urządzenie nie może się połączyć z serwerem ESET PROTECT/ESMC, ale ma dostęp do serwerów w chmurze ESET, przesłane przez nie pliki będą widoczne dopiero po ponownym nawiązaniu połączenia z serwerem.

Wydajność

Możesz użyć serwera proxy Apache HTTP, aby buforować wyniki z usługi ESET Dynamic Threat Defense. Buforowanie obniża obciążenie sieci, tym samym zwiększając jej wydajność.

Zaleca się instalację serwera proxy Apache HTTP na innym komputerze niż ten z rozwiązaniem ESET Security Management Center/ESET PROTECT. Buforowanie dużej liczby plików zmniejszyłoby wydajność rozwiązania serwera. W środowiskach wysokiej dostępności zaleca się instalację każdego komponentu na osobnym komputerze (serwer ESET Security Management Center/ESET PROTECT, serwer proxy Apache HTTP, serwer bazy danych). Ponadto na komputerze z rozwiązaniem ESET Security Management Center/ESET PROTECT odradza się uruchamianie innych aplikacji zużywających dużo zasobów.

Innym sposobem na zwiększenie ogólnej wydajności jest obniżenie liczby przesyłanych plików. Użytkownik może wyłączyć pliki, foldery i procesy, aby zapobiec wysyłaniu jego prywatnych plików do analizy lub w celu obniżenia obciążenia. Więcej informacji na temat wyłączeń można znaleźć tutaj.

Obsługiwane licencje

ESET Dynamic Threat Defense można aktywować poprzez:

Licencje jedno-, dwu- i trzyletnie oraz licencje subskrypcyjne z EBA

działające na zasadach subskrypcji licencje MSP z ESET MSP Administrator

Obsługiwane produkty

Przesyłanie plików do analizy w usłudze ESET Dynamic Threat Defense jest możliwe tylko z konkretnych produktów. Lista przesłanych plików jest dostępna wyłącznie w obsługiwanej wersji konsoli zarządzania.

Produkty zabezpieczające

Produkt

Wersja

ESET Endpoint Antivirus dla systemu Windows*
ESET Endpoint Security dla systemu Windows

icon_success wersja 7 lub nowsza

ESET Mail Security for Microsoft Exchange

icon_success wersja 7 lub nowsza

ESET File Security for Windows Server

icon_successwersja 7.x

ESET Server Security dla systemu Windows Server

(wcześniej ESET File Security for Windows Server)

icon_success wersja 8 lub nowsza

ESET Endpoint Antivirus dla systemu Linux

icon_success wersja 8.1 lub nowsza

ESET Server Security dla systemu Linux

icon_success wersja 8.1 lub nowsza

ESET Cloud Office Security

icon_success (od grudnia 2021 r.)

* Funkcjonalność usługi ESET Dynamic Threat Defense jest taka sama zarówno w przypadku programu ESET Endpoint Antivirus, jak i ESET Endpoint Security. Na potrzeby tego podręcznika posługujemy się jedynie przykładami związanymi z programem ESET Endpoint Security, aby tekst był bardziej przystępny. Użytkownicy programu ESET Endpoint Antivirus powinni postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi programu ESET Endpoint Security zawartymi w tym podręczniku.

Konsole zarządzania

Produkt i wersja

Obsługa

ESET PROTECT 8.x

icon_success

ESET Security Management Center 7.x

icon_success

ESET Remote Administrator 6.x lub starszy

unavailable

ESET PROTECT Cloud

icon_success


important

Nieobsługiwane systemy operacyjne

Usługa ESET Dynamic Threat Defense nie jest obsługiwana na komputerach klienckich z systemem Windows XP i Microsoft Windows Server 2003. Te systemy nie obsługują protokołu TLS 1.2, który jest niezbędny do bezpiecznego przesyłania próbek plików.

Obsługiwane serwery proxy

W przypadku użytkowników systemu Windows zalecamy korzystanie z rozwiązania Apache HTTP Proxy, które jest dostępne w ramach Instalatora kompleksowego konsoli zarządzania. Można je również pobrać jako samodzielny instalator ze strony pobierania firmy ESET.

Użytkownicy systemu Linux powinni używać prawidłowo skonfigurowanego oprogramowania Apache w wersji 2.4 dostarczonego w ramach używanej dystrybucji. Do urządzenia wirtualnego ESET PROTECT dołączono prawidłowo skonfigurowany serwer proxy. Więcej informacji można znaleźć wrozdziale dotyczącym serwera proxy HTTP.