Správa politik

Prostřednictvím politik v konzole pro vzdálenou správu můžete ovlivnit nastavení bezpečnostních produktů ESET nainstalovaných na klientských stanicích. Politiky můžete přiřadit skupinám nebo jen konkrétním klientům. V případě, že je na stanici aplikováno více politik, politiky se sečtou a následně se aplikuje výsledné nastavení.

Pro konfiguraci produktu prostřednictvím politik z konzole pro vzdálenou správu musí být na stanici nainstalován ESET Management Agent.

Vytvoření nové politiky

1.Přihlaste se do Web Console.

2.V hlavním menu přejděte do sekce Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

new_policy

hmtoggle_plus0Používám ESET PROTECT Cloud

3.Nejprve zadejte název nové politiky, volitelně její popis, a klikněte na tlačítko Pokračovat.

4.Dále z rozbalovacího menu Produkt vyberte ESET produkt, pro který chcete vytvořit politiku. Proveďte požadované nastavení a klikněte na tlačítko Pokračovat.

5.Vyberte počítače nebo skupiny, kterým chcete politiku aplikovat, a klikněte na tlačítko Pokračovat.

6.Na závěr si v sekci Přehled zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám. Politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

 

Jak aktivovat ESET Dynamic Threat Defense pomocí politiky?

Jak fungují politiky?

V konfigurační šabloně se po výběru produktu zobrazí možnosti, které můžete v daném produktu vzdáleně konfigurovat.

Na řádku v konfigurační šabloně jsou uvedeny následující položky:

Stav

Název položky

Štítek definující podporovanou verzi (volitelně)

Hodnota

Bublinová nápověda (není uvedena u všech položek)

 

policy_line

Příznak stav nastavení reprezentuje, zda, a jak se hodnota v politice na klienta propíše. Níže uvádíme rozdíly mezi jednotlivými možnosti:

button_no – nastavení není aktivní (politikou se nepropíše)

button_on – nastavení se aplikuje, ale může jej přepsat další politika

buttpn_force – nastavení se aplikuje a nebude přepsáno jinou politikou

Při aplikování více politik na zařízení se výsledné nastavení odvíjí od pořadí politik. Více informací o principu aplikování a slučování politik naleznete v administrátorské části příručky ESET Security Management Center.