Aktivace ESET produktů prostřednictvím konzole pro vzdálenou správu

Předpoklady pro uživatele ESET Security Management Center a ESET PROTECT

Naimportovaná licence pro ESET Dynamic Threat Defense v ESET PROTECT / ESMC

Na klientské stanici nainstalovaný ESET Management Agent odpovídající verzi Serveru (nesmí být ve starší verzi)

Aktivovaný bezpečnostní produkt ESET, který podporuje ESET Dynamic Threat Defense

 

Předpoklady pro uživatele ESET PROTECT Cloud

Naimportovaná licence pro ESET Dynamic Threat Defense v EBA

Na klientské stanici aktualizovaný ESET Management Agent na nejnovější verzi

Na klientské stanici musí být nainstalovaný a aktivovaný bezpečnostní produkt ESET s podporou ESET Dynamic Threat Defense.

 

important

Důležité

Nikdy neimportujte licenci pro ESET Dynamic Threat Defense do konzole pro vzdálenou správu prostřednictvím licenčního klíče. Pokud jste tak učinili, licenci odeberte a znovu ji přidejte prostřednictvím účtu vytvořeného na portále EBA nebo ESET MSP Administrator.

Předtím, než na klientskou stanici zašlete ESET Dynamic Threat Defense licenci se ujistěte, že je bezpečnostní produkt na stanici aktivován.

Úloha pro aktivaci

1.Přihlaste se do Web Console.

2.V hlavním menu přejděte na záložku Úlohy, klikněte na tlačítko Nová a vyberte možnost Klientská úloha.

protect_new_task

hmtoggle_plus0 Používám ESMC

hmtoggle_plus0Používám ESET PROTECT Cloud

3.Zadejte název nově vytvářené úlohy a jako typ úlohy vyberteAktivace produktu.

4.Klikněte na tlačítko Pokračovat.

act_task2

5.V zobrazeném dialogovém okně najděte licenci pro ESET Dynamic Threat Defense.

6.Licence pro ESET Dynamic Threat Defense je prodávaná jako bundle. Proto záznam rozbalte kliknutím na šipku a dále vyberte odpovídající produkt.

7.Dále klikněte na tlačítko OK.

act_task3

8.V sekci Přehled si zkontrolujte parametry úlohy.

9.Pokud je vše v pořádku, úlohu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit.

10. Po vytvoření úlohy je potřeba naplánovat její spuštění. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění.

11. Zadejte popis podmínky spuštění a klikněte na tlačítko Pokračovat.

12. Klikněte na tlačítko Přidat počítače nebo Přidat skupiny a vyberte zařízení, na kterých chcete úlohu spustit. Ujistěte se, že jste vybrali produkty kompatibilní s danou licencí definovanou v kroku 6. Dále klikněte na tlačítko OK a Pokračovat.

13. V dalším kroku vyberte typ podmínky spuštění. Doporučujeme ponechat výchozí možnost Jakmile je to možné, která zajistí okamžité spuštění úlohy (po připojení agenta k serveru). Při vybrání ostatních možností získáte přístup do sekce Rozšířená nastavení.

14. Naplánování spuštění úlohy provedete kliknutím na tlačítko Dokončit.

 

Úspěšnou aktivaci můžete ověřit v detailech zařízení. V Web Console v sekci Počítače vyberte zařízení a z kontextového menu možnost details_defaultZobrazit detaily > Detaily > Produkty a licence.

double_license