Aktivace bezpečnostního produktu prostřednictvím ESMC

Předpoklady

Naimportovaná licence pro ESET Dynamic Threat Defense v ESMC

Na klientské stanici nainstalovaný ESET Management Agent ve verzi 7 a podporovaný bezpečnostní produkt ESET

Aktivovaný bezpečnostní produkt nainstalovaný na klientské stanici

 

important

DŮLEŽITÉ:

Nikdy neimportujte licenci pro ESET Dynamic Threat Defense do ESMC prostřednictvím licenčního klíče. Pokud jste to učinili, licenci odeberte a znovu ji přidejte prostřednictvím účtu na portále EBA.

Předtím než na klientskou stanici zašlete ESET Dynamic Threat Defense licenci pro se ujistěte, že je bezpečnostní produkt na stanici aktivován.

 

Úloha pro aktivaci

1.Přihlaste se do ESMC Web Console.

2.Přejděte do sekce Klientské úlohy a klikněte na tlačítko Nová.

act_task1

3.Zadejte název nově vytvářené úlohy a jako typ úlohy vyberte Aktivace produktu.

4.Klikněte na tlačítko Pokračovat.

act_task2

5.V zobrazeném dialogovém okně najděte licenci pro ESET Dynamic Threat Defense.

6.Protože se jedná o bundle, rozbalte jej kliknutím na šipku a dále vyberte odpovídající produkt.

7.Výběr potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

act_task3

8.V sekci Přehled si zkontrolujte parametry úlohy.

9.Pokud je vše v pořádku, úlohu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit.

10.Po vytvoření úlohy je potřeba naplánovat její spuštění. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění.

11.Zadejte popis podmínky spuštění a klikněte na tlačítko Pokračovat.

12.Klikněte na tlačítko Přidat počítače nebo Přidat skupiny a vyberte zařízení, které chcete aktivovat licencí pro ESET Dynamic Threat Defense. Ujistěte se, že jste vybrali stanice s produkty kompatibilní s licencí definovanou v kroku 6. Dále klikněte na tlačítko OK a Pokračovat.

13.V dalším kroku vyberte typ podmínky spuštění. Doporučujeme ponechat výchozí možnost Jakmile je to možné, která zajistí okamžité spuštění úlohy (po připojení agenta k serveru). Při vybrání ostatních možností budete mít přístup do sekce Rozšířená nastavení.

14.Naplánování spuštění úlohy provedete kliknutím na tlačítko Dokončit.

 

Úspěšnou aktivaci můžete ověřit v detailech zařízení. V ESMC Web Console v sekci Počítače vyberte zařízení a z kontextového menu možnostdetails_defaultZobrazit detaily. Dále přejděte do sekce Detaily > Produkty a licence.

double_license