Nowe funkcje w wersji 6

W wersji 6 programu ESET Cyber Security Pro wprowadzono następujące aktualizacje i usprawnienia:

Obsługa architektury 64-bitowej

Ochrona przed atakami typu „phishing”— zapobiega pozyskiwaniu danych osobowych użytkownika za pośrednictwem fałszywych stron internetowych podszywających się pod strony godne zaufania.

Aktualizacje systemu— program ESET Cyber Security Pro w wersji 6 zawiera różne poprawki i usprawnienia, w tym powiadomienia dotyczące aktualizacji systemu operacyjnego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Aktualizacje systemu.

Stany ochrony— możliwość ukrywania powiadomień (np. Ochrona programów poczty e-mail wyłączona lub Wymagane jest ponowne uruchomienie komputera) w oknie Stan ochrony.

Skanowane nośniki— nośniki określonego typu mogą być wyłączone ze skanowania w czasie rzeczywistym (Dyski lokalne, Nośniki wymienne, Nośniki sieciowe).

Połączenia sieciowe— wyświetla połączenia sieciowe na komputerze i umożliwia tworzenie reguł do tych połączeń.

Dodatkowe informacje na temat nowych funkcji w programie ESET Cyber Security Pro znajdują się w przedstawionym poniżej artykule bazy danych firmy ESET: