Rozšířená nastavení

Pro deaktivaci zobrazování upozornění o provedené aktualizaci modulů aktivujte možnost Nezobrazovat upozornění o úspěšné aktualizaci.

Pokud chcete mít přístup k vývojářským aktualizacím, které mohou řešit váš problém, aktivujte si stahování testovacích aktualizací. Vyberete-li možnost Opožděná aktualizace, aktualizace se budou stahovat z aktualizačního severu, na který jsou aktualizace umisťovány se zpožděním (o několik hodin). Výhodou je stahování ověřených aktualizací, které nezpůsobují problémy, ale zároveň se tím snižuje úroveň zabezpečení.

ESET Cyber Security Pro zálohuje detekční a programové moduly pro případ obnovení starší verze. Aby se obrazy tzv. snapshot modulů vytvářely, ponechte možnost Vytvářet zálohu aktualizačních souborů zaškrtnutou. Počet vytvářených záloh určuje počet obrazů předchozích modulů uložených na lokálním disku počítače. Pokud chcete vrátit předchozí aktualizaci, nejprve pomocí rozbalovacího menu Pozastavit aktualizace na vyberte dobu, na kterou chcete pozastavit stahování aktualizací, a poté klikněte na tlačítko Obnovit, které vrátí starší verzi modulů. Vyberte možnost Do odvolání, pokud chcete stahování aktualizací obnovit ručně kliknutím na tlačítko Povolit aktualizace. Protože tato možnost představuje potenciální bezpečnostní riziko, její výběr nedoporučujeme.

Nastavit automaticky maximální stáří detekčního jádra – pomocí této možnosti nastavíte maximální přístupné stáří detekčních modulů. Budou-li starší, zobrazí se informace, že moduly nejsou aktuální. Předdefinovaná doporučená hodnota je 7 dní.