Rozšířená nastavení

Pro deaktivaci zobrazování upozornění o provedené aktualizaci modulů aktivujte možnost Nezobrazovat upozornění o úspěšné aktualizaci.

Pokud chcete mít přístup k vývojářským aktualizacím, které mohou řešit váš problém, aktivujte si Testovací aktualizace. Vyberete-li možnost Opožděné aktualizace, aktualizace se budou stahovat z aktualizačního severu, na který jsou aktualizace umisťovány se zpožděním (o několik hodin). Výhodou je stahování ověřených aktualizací, které nezpůsobují problémy, ale zároveň se tím snižuje úroveň zabezpečení.

ESET Cyber Security Pro zálohuje detekční a programové moduly pro případ obnovení starší verze. Aby se obrazy tzv. snapshot modulů vytvářely, ponechte možnost Vytvářet zálohu modulů zaškrtnutou. Počet záloh určuje počet obrazů předchozích modulů uložených na lokálním disku počítače. Pro použití starší verze modulů je třeba vrátit aktualizaci. Nejprve ji zastavte použitím tlačítka Pozastavit aktualizace na a vyberte dobu, na jak dlouho. Poté klikněte na tlačítko Obnovit, čím se vrátíte k předchozí verzi. Při použití výběru doby Do odvolání je třeba stahování aktualizací obnovit ručně kliknutím na tlačítko Povolit aktualizace. Protože tato možnost představuje potenciální bezpečnostní riziko, její výběr nedoporučujeme.

Pomocí možnosti Nastavit automaticky maximální stáří detekčního jádra definujete maximální přístupné stáří detekčních modulů. Budou-li starší, zobrazí se informace, že moduly nejsou aktuální. Předdefinovaná doporučená hodnota je sedm dní.