Obnovení z karantény

Soubory z karantény můžete obnovit do svého původního umístění kliknutím na tlačítko Obnovit. Obnovení souboru můžete provést v okně karantény kliknutím pravým tlačítkem myši na daný soubor (při stisknuté klávese CTRL) a vybráním možnosti Obnovit. Kontextové menu karantény nabízí také možnosti Obnovit do..., pomocí které můžete soubor obnovit do jiného než původního umístění.