ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Migrering af indstillinger

Fra version 7.2 og nyere overføres dine indstillinger fra ESET Cyber Security version 6 automatisk til den nye version under opgraderingsprocessen.

Efter migreringsprocessen ESET Cyber Security vises en meddelelse på startskærmen, der angiver vellykket migrering af indstillinger: Dine indstillinger blev overført til den nye version.


important

Hvis du allerede har opgraderet ESET Cyber Security fra version 6 til version 7 eller 7.1, kan du stadig overføre din indstilling med en opgradering til en nyere version. Du kan finde en vejledning i ESETs vidensbase-artiklen om migrering.

Med følgende undtagelser overføres alle indstillinger, der er tilgængelige i version 7.X, fra version 6:

Indstillinger for rettigheder (understøttes ikke i version 7)

Brugerdefineret proxyserver til opdateringer (brugerdefineret proxy understøttes ikke i version 7)

Karantæneindhold

Rensningsniveauer for scanninger

Målprofiler til on-demand-scanning

Indstillinger for følgende funktioner gemmes i migrerings- .xml-filen og kan indlæses når funktionerne vil være at finde i den fremtidige version af ESET Cyber Security:

Enhedskontrol

Logge

Internetbeskyttelse

Præsentationstilstand