ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Internetbeskyttelse

Internetbeskyttelse overvåger kommunikation mellem webbrowsere og fjernservere i forbindelse med overholdelse af reglerne for HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Du kan opnå webfiltrering ved at definere portnumrene for HTTP-kommunikation og URL-adresser.

Webprotokoller

I webprotokolsektionen kan du aktivere eller deaktivere HTTP-protokolkontrol og definere de portnumre, der bruges til HTTP-kommunikation. Portnumrene 80, 8080 og 3128 er som standard foruddefineret.

Administration af URL-adresse

I dette afsnit kan du angive HTTP-adresser, der skal blokeres, tillades eller udelades fra kontrol. Websteder på listen over blokerede adresser er ikke tilgængelige. Websteder på listen over udeladte adresser kan åbnes uden at blive scannet for skadelig kode.

Hvis du vil aktivere en liste over tilladte, blokerede eller ekskluderede adresser, skal du vælge en og aktivere indstillingen Liste er aktiv. Hvis du vil have besked, når der angives en adresse fra den aktuelle liste, skal du aktivere Giv besked, når den anvendes.

Du kan bruge de særlige symboler * (stjerne) og ? (spørgsmålstegn). Stjernen erstatter enhver tegnstreng, og spørgsmålstegnet erstatter ethvert symbol. Du skal være særlig forsigtig, når du angiver udeladte adresser, da listen kun bør indeholde adresser, der er tillid til. På samme måde skal du sikre dig, at symbolerne * og ? bruges korrekt på denne liste.