ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Planlægningsværktøj

Du kan konfigurere on-demand-scanningsopgaver, der udføres automatisk på et bestemt tidspunkt. Hvis du vil oprette en ny planlagt opgave eller fjerne en eksisterende, skal du vælge plus eller minus. Du kan også definere, på hvilken eller hvilke dage opgaven skal gentages.