ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Fortrolighedspolitik

Beskyttelse af personlige data er af særlig vigtighed for ESET, spol. s r. o. med registreret kontoradresse på Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, registreret i handelsregistret administreret af I distriktsdomstol i Bratislava, Afdeling Sro, Jour. nr. 3586/B, virksomhedsregistreringsnummer: 31333532 som dataansvarlig ("ESET" eller "vi"). Vores mål er at overholde gennemsigtighedskravet, som er juridisk standardiseret i henhold til EU's generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR"). For at nå dette mål udgiver vi nærværende fortrolighedspolitik med det ene formål at informere vores kunder ("slutbruger" eller "dig") som registreret person om følgende emner vedrørende beskyttelse af personlige data:

 • Juridisk grundlag for behandling af personlige data
 • Datadeling og fortrolighed
 • Datasikkerhed
 • Dine rettigheder som registreret person
 • Behandling af dine personlige data
 • Kontaktoplysninger.

Behandling af dine personlige data

Tjenester, der leveres af ESET som en integreret del af vores produkt, leveres i henhold til vilkårene i Slutbrugerlicensaftale, men nogle af dem kræver muligvis særlig opmærksomhed. Vi vil gerne give dig flere detaljer om indsamling af data i forbindelse med klargøring af vores tjenester. Vi leverer flere former for tjenester som beskrevet i EULA'en og produktets dokumentation. For at få det hele til at fungere skal vi indsamle følgende oplysninger:

 • Opdateringer og andre statistikker, der dækker oplysninger vedrørende installationsprocessen og din computer, herunder den platform, som vores produkt er installeret på, og oplysninger om betjening af og funktionaliteten i vores produkter, f.eks. produktets operativsystem, hardwareoplysninger, installations-id'er, licens-id'er, IP-adresse, MAC-adresse og konfigurationsindstillinger.
 • Envejshashes, der er relateret til infiltrationer som led i ESET LiveGrid®-omdømmesystemet, øger effektiviteten af vores antimalwareløsninger ved at sammenligne scannede filer med en database med whitelistede og blacklistede emner i skyen.
 • Mistænkelige eksempler og metadata som led i ESET LiveGrid®-feedbacksystemet, som giver ESET mulighed for at reagere øjeblikkeligt i forhold til vores slutbrugeres behov, og som sørger for, at vi reagerer på de seneste trusler. Vi er afhængige af, at du sender os
  • infiltrationer, f.eks. potentielle eksempler på virus og andre skadelige programmer og mistænkelige, problematiske, potentielt uønskede eller potentielt usikre elementer, f.eks. eksekverbare filer, e-mails, som du har rapporteret som uønsket e-mail, eller som er registreret af dit produkt;
  • oplysninger om enheder på lokale netværk, f.eks. type, leverandør, model og/eller navn på enhed;
  • oplysninger vedrørende brugen af internettet, f.eks. IP-adresse og geografiske oplysninger, IP-pakker, URL-adresse og ethernetstrukturer;
  • filer med nedbruds-dump og oplysninger indeholdt i filerne.

Vi ønsker ikke at indsamle dine data ud over det nævnte, men undertiden er det umuligt at undgå det. Tilfældigt indsamlede data kan være inkluderet i selve malwaren (indsamlet uden din viden eller godkendelse) eller som en del af filnavne eller URL-adresser, og det er ikke vores hensigt, at de indgår i vores systemer, eller at behandle dem med det formål, der er nævnt i nærværende fortrolighedspolitik.

 • Licensoplysninger, f.eks. licens-id, og personlige data, f.eks. navn, efternavn, adresse, e-mailadresse, er påkrævet af hensyn til fakturering, bekræftelse af licensens ægthed og klargøring af vores tjenester.
 • Kontaktoplysninger og data, der er indeholdt i dine supportanmodninger, kræves i visse tilfælde i forbindelse med supportservice. Afhængigt at den kanal, du vælger at kontakte os via, indsamler vi muligvis din e-mailadresse, dit telefonnummer, dine licensoplysninger, dine produktoplysninger samt en beskrivelse af din supportsag. Du bliver muligvis bedt om at angive andre oplysninger for at lette supportservice.

Datadeling og fortrolighed

Vi deler ikke dine data med tredjeparter. Men ESET er en virksomhed, der opererer globalt via associerede selskaber eller partnere som en del af vores salgs-, service- og supportnetværk. Oplysninger om licenser, fakturering og teknisk support, der behandles af ESET, overføres muligvis til og fra associerede selskaber eller partnere med henblik på håndhævelse af EULA'en, f.eks. levering af tjenester eller support.

ESET foretrækker at behandle sine data i EU (Den Europæiske Union). Afhængigt af din placering (brug af vores produkter og/eller tjenester uden for EU) og/eller den tjeneste, du vælger, kan det dog være nødvendigt at overføre dine data til et land uden for EU. Vi bruger for eksempel tredjepartstjenester i forbindelse med cloudcomputing. I disse tilfælde udvælger vi omhyggeligt vores tjenesteudbydere og sikrer et passende databeskyttelsesniveau via kontraktlige samt tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Som hovedregel anvender vi EU's standardkontraktbestemmelser og tilføjer supplerende kontraktbestemmelser, hvis det er nødvendigt.

For visse lande uden for EU, f.eks. Storbritannien og Schweiz, har EU allerede fastsat et lignende databeskyttelsesniveau. På grund af det lignende databeskyttelsesniveau kræver overførslen af data til disse lande ikke en særlig tilladelse eller aftale.

Den registreredes rettigheder

Slutbrugerens rettigheder er vigtige, og vi vil gerne informere dig om, at alle slutbrugere (fra et hvilket som helst land i eller uden for EU) er garanteret følgende rettigheder hos ESET. For at udøve dine rettigheder som registreret person kan du kontakte os via en supportformular eller via e-mail på dpo@eset.sk. Til identifikationsformål beder vi dig oplyse følgende: Navn, e-mailadresse og eventuel licensnøgle eller kundenummer og firmatilhørsforhold. Undlad at sende os andre personlige data, såsom fødselsdato. Vi vil gerne påpege, at for at kunne behandle din anmodning – samt til identifikationsformål – vil vi behandle dine personlige data.

Ret til at trække samtykket tilbage. Retten til at trække samtykket tilbage gælder i tilfælde af, at behandling udelukkende er baseret på samtykke. Såfremt vi behandler dine personlige data på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage uden at begrunde det. Tilbagetrækningen af dit samtykke vil kun være gældende fremover og påvirker ikke lovligheden af de data, der blev behandlet før tilbagetrækningen.

Ret til at gøre indsigelse. Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen gælder i tilfælde af, at behandling er baseret på ESETs eller en tredjeparts juridiske interesse. Såfremt vi behandler dine personlige data for at beskytte en juridisk interesse, har du som registreret person til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod den juridiske interesse, som vi har nævnt, og behandlingen af dine personlige data. Din indsigelse vil kun være gældende fremover og påvirker ikke lovligheden af de data, der blev behandlet før indsigelsen. Såfremt vi behandler dine personlige data til direkte markedsføringsformål, er det ikke nødvendigt at begrunde din indsigelse. Dette gælder også profilering, i det omfang det er forbundet med en sådan direkte markedsføring. I alle andre tilfælde beder vi dig om kort at informere os om dine klager over ESETs juridiske interesse i at behandle dine personlige data.

Bemærk, at vi i nogle tilfælde på trods af din tilbagetrækning af samtykke har ret til yderligere at behandle dine personlige data på grundlag af et andet retsgrundlag, for eksempel i forbindelse med håndhævelsen af en kontrakt.

Ret til adgang. Som registreret person har du til enhver tid ret til uden omkostninger at indhente oplysninger om dine data, der opbevares af ESET.

Ret til rettelser. Hvis vi uforvarende behandler forkerte personlige data om dig, har du ret til at få disse data rettet.

Ret til sletning og ret til begrænsning af behandling. Som registreret person har du ret til at anmode om sletning eller begrænsning i forbindelse med behandling af dine personlige data. Såfremt vi behandler dine personlige data, for eksempel med dit samtykke, og du trækker du det tilbage, og der ikke er et andet retsgrundlag, for eksempel en kontrakt, sletter vi øjeblikkeligt dine personlige data. Dine personlige data slettes også, så snart de ikke længere er nødvendige til de angivne formål ved udløbet af vores opbevaringsperiode.

Såfremt vi udelukkende bruger dine personlige data med det formål at udføre direkte markedsføring, og du har tilbagekaldt dit samtykke eller gjort indsigelse mod ESETs underliggende juridiske interesse, begrænser vi behandlingen af dine personlige data i det omfang, at vi inkluderer dine kontaktoplysninger på vores interne sortliste for at undgå uopfordret kontakt. Ellers slettes dine personlige data.

Bemærk, at vi muligvis er forpligtet til at gemme dine data indtil ophør af de opbevaringsforpligtelser og perioder, der er udstedt af de lovgivende eller tilsynsførende myndigheder. Opbevaringsforpligtelser og perioder kan også være et resultat af den slovakiske lovgivning. Derefter slettes de tilsvarende data med jævne mellemrum.

Ret til dataportabilitet. Det glæder os at kunne levere til dig, som registreret person, de personlige data, der behandles af ESET, i xls-format.

Ret til at indgive klage. Som registreret person har du ret til når som helst at indgive en klage hos tilsynsmyndighederne. ESET er underlagt bestemmelser i slovakisk lovgivning, og vi er forpligtet til at overholde databeskyttelsesloven som en del af EU. Den relevante datatilsynsmyndighed er Slovakiets organ til beskyttelse af personlige data, der er beliggende Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at udøve din ret som registreret person, eller hvis du har spørgsmål eller andre overvejelser, kan du sende en meddelelse til os på følgende adresse:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk