ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Opsætning af proxyserver

Her kan du angive proxyserverindstillingerne. Parametre, der er defineret her, bruges af alle moduler, der kræver forbindelse til internettet.

Sådan konfigureres proxyserveren:

1.Aktivér Brug proxyserver, og angiv proxyserverens adresse i proxyserverfeltet og portnummeret på proxyserveren.

2.Aktivér Brug direkte forbindelse, hvis proxyen ikke kan omgå og kommunikere direkte med ESET-servere.

3.Hvis kommunikationen med proxyserveren kræver godkendelse, skal du aktivere proxyserveren kræver godkendelse og indtaste et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode i de respektive felter.