Úlohy

Prostřednictvím úloh můžete ovládat jednotlivá zařízení a na nich nebo celých skupinách provádět požadované příkazy.

Tuto možnost naleznete v hlavním menu na záložce Úlohy. V této části naleznete seznam všech vytvořených úloh společně s jejich stavem.

Tasks

Níže uvádíme dva příklady úloh, které můžete chtít používat pro správu vaší sítě prostřednictvím ECA.

Po připojení počítačů ve vaší síti k ECA mohou některé z nich začít hlásit upozornění "Operační systém není aktuální". Pro zajištění maximálního zabezpečení vaší sítě doporučujeme udržovat operační systém na všech počítačích aktuální. Pro vyřešení této situace můžete použít úlohu Aktualizace operačního systému, která vynutí instalaci nejnovějších aktualizací operačního systému. Úlohu pro aktualizaci operačního systému vytvoříte podle níže uvedených kroků:

example

Příklad

Aktualizace operačního systému

1.V hlavním menu klikněte na záložku Úlohy.

2.Klikněte na tlačítko Nová….

3.Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené úlohy. V sekci Kategorie vyberte z rozbalovacího menu Operační systém a dále z rozbalovacího menu Úlohy položku Aktualizace operačního systému.

4.Cíle není možné definovat v průběhu vytváření úlohy. Cíl budete schopni definovat po vytvoření úlohy.

5.Pomocí zaškrtávacích polí v sekci Nastavení definujte následující parametry:

oAutomaticky přijmout EULA – po vybrání této možnosti se EULA automaticky odsouhlasí. Uživateli se nic nezobrazí.

oNainstalovat volitelné aktualizace – tato možnost je platná pouze pro operační systém Windows. Pokud tuto možnost nevyberete, nainstalují se pouze kritické aktualizace.

oPovolit restart – tato možnost je platná pouze pro Windows a způsobí, že se operační systém restartuje po dokončení instalace aktualizací. Po vybrání této možnosti je restart vynucen i v případě, kdy tak klient není nastaven. Pokud tuto možnost neaktivujete, nenainstalují se aktualizace vyžadující restart.

6.Souhrnné informace naleznete v sekci Přehled a úlohu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit.

7.Úloha se vytvoří a následně budete vyzváni k vytvoření podmínky spuštění. Klikněte na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění a definujte čas a cíle, na kterých chcete úlohu spustit.

8.V průvodci vytvořením podmínky spuštění definujte její popis pro její snadnější identifikaci v budoucnu.

9.V sekci Cíl klikněte na tlačítko Přidat počítače nebo Přidat skupiny a vyberte požadované cíle.

10.V sekci Podmínka spuštění vyberte jako Typ podmínky spuštění možnost Ihned. Tím zajistíte, že se úloha spustí okamžitě po vytvoření podmínky spuštění (po připojení agenta k serveru).

11.Definujte Platnost do. Po uplynutí tohoto data se již ECA nebude pokoušet o spuštění úlohy na definovaných cílech.

12.Pro spuštění úlohy v lokálním čase cílového zařízení vyberte možnost Použít lokální čas. Pokud tuto možnost nevyberte, použije se čas datového centra, které jste si vybrali pro hostování vaší instance ECA.

13.Pro naplánování spuštění úlohy klikněte na tlačítko Dokončit.

14.Po úspěšném doručení úlohy klientovi se zahájí aktualizace operačního systému.

Druhý příklad pokrývá scénář, kdy potřebujete aktualizovat ESET agenta po vydání nové verze ECA. Touto úlohou zajistíte aktualizaci ESET Management Agenta běžícího na cílových počítačích na nejnovější verzi.

example

Příklad

Aktualizace ESET Agenta

1.V hlavním menu klikněte na záložku Úlohy.

2.Klikněte na tlačítko Nová….

3.Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené úlohy. V sekci Kategorie vyberte z rozbalovacího menu ESET Cloud Administrator a dále z rozbalovacího menu Úlohy položku Aktualizace ESET Agenta.

4.Cíle není možné definovat v průběhu vytváření úlohy. Cíl budete schopni definovat po vytvoření úlohy.

5.V sekci Nastavení zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním s koncovým uživatelem a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Můžete také vybrat možnost Automaticky restartovat, když je potřeba. Tím zajistíte, že po úspěšném dokončení aktualizace ESET Management Agenta se cílová stanice restartujte, pokud je to vyžadováno.

6.Souhrnné informace naleznete v sekci Přehled a úlohu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit.

7.Úloha se vytvoří a následně budete vyzváni k vytvoření podmínky spuštění. Klikněte na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění a definujte čas a cíle, na kterých chcete úlohu spustit.

8.V průvodci vytvořením podmínky spuštění začínáte v sekci Obecné. Definujte její popis pro její snadnější identifikaci v budoucnu.

9.V sekci Cíl klikněte na tlačítko Přidat počítače nebo Přidat skupiny a vyberte požadované cíle.

10.V sekci Podmínka spuštění vyberte jako Typ podmínky spuštění možnost Ihned. Tím zajistíte, že se úloha spustí okamžitě po vytvoření podmínky spuštění (po připojení agenta k serveru).

11.Definujte Platnost do. Po uplynutí tohoto data se již ECA nebude pokoušet o spuštění úlohy na definovaných cílech.

12.Pro spuštění úlohy v lokálním čase cílového zařízení vyberte možnost Použít lokální čas. Pokud tuto možnost nevyberte, použije se čas datového centra, které jste si vybrali pro hostování vaší instance ECA.

13.Pro naplánování spuštění úlohy klikněte na tlačítko Dokončit.

14.Po úspěšném spuštění úlohy na klientské stanici se zahájí aktualizace ESET Management Agenta.

Nyní jste pochopili základní základní principy správy vaší sítě prostřednictvím ECA a nyní můžete začít řešit bezpečnostní incidenty, vytvářet si přehledy a nastavit oznámení na uádlosti.