Štítky

V ECA si můžete označit související objekty (počítače, detekce, úlohy, instalační balíčky, politiky, oznámení, licence, …) uživatelskými štítky a používat je následně při filtrování a vyhledávání. Štítky jsou nativně dostupné na všech hlavních obrazovkách ECA Web Console.

Štítek si představte jako uživatelem definované klíčové slovo (nálepku), které můžete přidat rozdílným objektům, abyste je později snáze nalezli. Příklad: Štítek "VIP" můžete přiřadit všem objektům, které souvisí se skupinou důležitých zaměstnanců.

Štítky si může vytvářet a spravovat každý uživatel konzole.

Panel štítky

Existující štítky se zobrazují v dolní části postranního panelu, který se nachází vedle hlavního menu ECA Web Console:

tags_section                tags_section_existing_tags

Přiřazení štítků

Každý štítek můžete přiřadit více objektům.

Pro přiřazení štítku objektu na něj klikněte a z kontextového menu vyberte možnost Štítky:icon_tags

tags_edit

Pro přiřazení existujícího štítku klikněte do zobrazeného pole, vyberte požadovaný štítek ze seznamu a klikněte na tlačítko Použít.

tags_assign_existing

Pro vytvoření nového štítku zadejte do zobrazeného pole jeho název, klikněte na možnost Vytvořit "vámi zadaný název štítku" a akci potvrďte kliknutím na tlačítko Použít.

tags_create

Filtrování objektů podle štítků

Pro aplikování štítku na aktuálně zobrazený seznam objektů na něj jednoduše klikněte. Vybraný štítek se podbarví modře.

tags_filter

Odřazení štítku

Pro odřazení štítku objektu na něj klikněte a z kontextového menu vyberte možnost Štítky:icon_tags Štítek objektu odeberte pomocí ikonky X a potvrzením Použít.

tags_unassign

Odstranění štítku

Pro smazání štítku na něj na panelu Štítky najeďte myší a klikněte na ikonu popelnice. Následně potvrďte, že chcete štítek odebrat ze všech objektů v ECA Web Console.

tags_delete