Ukončení používání ECA

Existují dva korektní scénáře, jak můžete ukončit správu vaší sítě prostřednictvím ECA:

a) Kompletně odinstalujete všechny bezpečnostní produkty, ESET Management Agenty a zahodíte ECA instanci.

b) Pokračovat v používání bezpečnostních produktů, pouze odinstalujete ESET Management Agenty a zahodíte ECA instanci. (V tomto scénáři přeskočte na krok Odebrání ESET Management Agenta).


Odebrání bezpečnostních produktů ESET z vaší sítě

1.Obnovte výchozí nastavení produktu nebo umožněte jeho lokální změnu.

a.Smažte všechny Uživatelské politiky, které jsou aplikovány na klienty.

b.Projděte Předdefinované politiky a na záložce Přiřazeno k se podívejte, zda nejsou přiřazeny nějakým zařízením ve vaší síti.
 

2.Odstraňte vámi definované heslo pro přístup do nastavení produktu.

a.Vytvořte novou politiku pro konkrétní bezpečnostní produkt a v konfigurační šabloně přejděte do sekce Uživatelské rozhraní > Přístup k nastavení.

b.Ponechte možnost Chránit nastavení heslem neaktivní a aplikujte příznak icon_force_policyVynutit u možnosti Nastavit heslo.

c.Přiřaďte tuto politiku všem zařízením ve vaší síti. Tím odstraníte heslo, které brání neautorizovanému přístupu do rozšířeného nastavení produktu a v jeho odinstalování.

3.Dešifrujte všechny stanice zašifrované prostřednictvím produktu ESET Full Disk Encryption.

warning

Varování

Pokud po smazání ECA instance zůstanou některé stanice zašifrované, neexistuje způsob pro jejich dešifrování (pokud jste si předem nestáhli data pro obnovení). V takovém případě vám nemůže technická podpora ESET pomoci.

4.V případě potřeby můžete bezpečnostní produkt odinstalovat. Můžete jej ponechat nainstalovaný. V takovém případě poběží nepřetržitě dále, jen nebude centrálně spravovaný.

Pro hromadné odinstalování bezpečnostních produktů můžete použít úlohu Odinstalace aplikace.

a.V hlavním menu přejděte na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko Nová.

b.V průvodci vytvořením úlohy v sekci Obecné zadejte název a popis úlohy. Z rozbalovacího menu Úloha vyberte možnost Odinstalace aplikace.

c.V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu Odinstalovat možnost Aplikaci ze seznamu. V sekci Název balíčku klikněte na <Vyberte instalační balíček>, ze seznamu vyberte balíček, který chcete odinstalovat a pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

d.V sekci Verze balíčku klikněte na možnost Odinstalovat všechny verze balíčku. Tím zabráníte komplikacím při odinstalování, pokud máte v síti nasazeny rozdílné verze bezpečnostních produktů.

e.Pro zajištění korektního procesu odinstalace aktivujte možnost Automaticky restartovat, když je potřeba a vytvoření úlohy potvrďte kliknutím na tlačítko Dokončit.

f.Klikněte na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění pro definování cílů úlohy. Klikněte na tlačítko Přidat skupiny a vyberte nejnadřazenější skupinu Všechna zařízení. Vyberte si pro vás vhodnou podmínku spuštění a spuštění úlohy naplánujte kliknutím na tlačítko Dokončit.
 

Ověřte, zda úloha doběhla úspěšně na všech zařízeních a následně proces opakujte pro další bezpečnostní produkty ve vaší síti.

Odstranění ESET Management Agent z vaší sítě

Pro nejefektivnější odstranění všech ESET Management Agentů z vaší sítě se ujistěte, že jsou všechna zařízení zapnutá a připojují se k ECA.

1.Odstraňte ochranu heslem (platné pouze pro Windows)

a.Vytvořte novou politiku pro ESET Management Agenta.

b.V konfigurační šabloně přejděte v sekci Rozšířená nastavení > Nastavení aplikujte příznak icon_force_policyVynutit u možnosti Chránit nastavení heslem.

c.Přiřaďte politiku nejnadřazenější skupině Všechna zařízení a uložte ji kliknutím na tlačítko Dokončit.

2.Ověřte, že se politika aplikovala. Po úspěšném aplikování politiky odeberte ESET Management Agenty ze zařízení ve vaší síti.  Využít k tomu můžete úlohu Ukončit správu (odinstalovat ESET Management Agenta. Naplánujte její spuštění na všech zařízeních ve vaší síti.

Vyčkejte na její spuštění na všech zařízeních ve vaší síti.

Nyní můžete záložce Počítače zařízení odstranit z Odstranit z ECA. Pokud se žáné zařízení po uplynutí 10 minut neobjeví zpět v konzoli, úspěšně jste odinstalovali ESET Management Agenty z vaší sítě.


Odstranění Cloud Administrator instance

Nyní přejděte do vašeho účtu na portále ESET Business Account. Na nástěnce klikněte na ozubené kolečko na dlaždici ECA a z kontextového menu vyberte možnost Odstranit Cloud Administrator. Zadejte heslo a klikněte na tlačítko Odstranit. Následně dojde ke smazání vaší ESET Cloud Administrator instance.