Naplánování generování přehledu

Naplánovat jednorázové nebo pravidelné generování přehledu můžete několika způsoby:

V hlavním menu přejděte na záložku Přehledy, najeďte myší na šablonu přehledu, který chcete generovat, klikněte na šipku dolů a z kontextového menu vyberte možnost Naplánovat. Pokud vám žádný přehled z těch předdefinovaných nevyhovuje, vytvořte si novou šablonu.

Na Nástěnce klikněte na ozubené kolečko u konkrétního přehledu a z kontextového menu vyberte možnost Naplánovat.

V hlavním menu přejděte na záložku Přehledy > Naplánované přehledy a klikněte na tlačítko Naplánovat.

Při plánování generování šablony přehledu máte k dispozici několik možností:

V jednom plánu můžete vybrat více šablon přehledů.

Volitelně můžete definovat podmínku spuštění a parametry pro zabránění její nadměrné aktivace.

Definovat parametry doručení šablony e-mailem.

Pro vytvoření naplánované úlohy klikněte na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a následně se spustí v intervalu definovaném podmínkou spuštění (jednou nebo pravidelně).

Naplánované přehledy

Informace o naplánovaném generování přehledů naleznete v sekci Přehledy > Naplánované přehledy. V této části a v kontextovém menu jednotlivých úloh jsou dostupné tyto akce:

Naplánovat

Kliknutím vytvoříte plán pro vygenerování existující šablony přehledu.

details_default Zobrazit detaily

Kliknutím si zobrazíte detaily naplánované úlohy.

icon_tags Štítky

Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

play_default Spustit nyní

Kliknutím spustíte naplánovanou úlohu.

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte parametry naplánované úlohy. Do plánu můžete přidat další šablony, odebrat je z něj, upravit nastavení plánovače, podmínky spuštění a možnosti doručení přehledů.

duplicate_default Duplikovat…

Kliknutím vytvoříte ve své domovské skupině kopii naplánované úlohy.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte úlohu z plánovače. Touto akcí nedojde k ovlivnění šablony přehledu.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.