Přehledy

Přehledy představují nástroj pro získání dat z databáze v přehledné podobě. Tato sekce konzole je rozdělena do dvou částí:

Kategorie a šablony – tato záložka se zobrazí pokaždé, když přejdete do sekce Přehledy. Máte zde k dispozici seznam všech šablon rozdělených do tematických kategorií. Podle potřeby si můžete vytvářet nové šablony i kategorie a provádět s přehledy související akce.

Naplánované přehledy – na této záložce si můžete prohlédnout u jakých přehledů máte naplánováno pravidelné zasílání na e-mail a v případě potřeby můžete rovnou naplánovat pravidelné generování dalších přehledů.

Přehledy jsou generovány ze šablon, které jsou umístěny v jednotlivých kategoriích. Přehledy si můžete vygenerovat jednorázově nebo si jejich generování naplánovat. Pro okamžité vygenerování a zobrazení přehledu na něj najeďte myší a klikněte na tlačítko Vygenerovat nyní. Pokud si nevyberete žádnou předdefinovanou šablonu přehledu, kliknutím na tlačítko Nová šablona přehledu si vytvořte novou s vlastními parametry. Pokud si nevyberete žádnou předdefinovanou šablonu přehledu, kliknutím na tlačítko Nová šablona přehledu si vytvořte novou šablonu s vlastními parametry. Vytvořit si můžete také novou kategorii, do které si umístíte vlastní šablony.

Vyhledávání přehledů

V horní části této sekce se nachází vyhledávání. Vyhledávat můžete podle názvu kategorií a šablon přehledů, nikoli však v popisu. Pomocí ikon se šipkami můžete rychle sbalit a rozbalit všechny kategorie.

search_bar

Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Používání šablon přehledů

Při najetí myší nad konkrétní přehled se zobrazí šipka dolů. Pokud na ni kliknete, zobrazí se kontextové menu s těmito možnostmi:

play_defaultVygenerovat

Kliknutím se přehled vygeneruje a zobrazí.

download_default Stáhnout

Vyberte si formát (.pdf nebo .csv). Přehled se vygeneruje a následně si jej můžete uložit do svého počítače.

schedule_default Naplánovat

Kliknutím se zobrazí dialogové okno pro naplánování přehledu, ve kterém můžete definovat podmínku spuštění, kritérium i způsob doručení přehledu. Všechny naplánované přehledy naleznete na záložce Naplánované přehledy.

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte šablonu přehledu. Následně se zobrazí průvodce, stejně jako při vytváření nové šablony.

duplicate_default Duplikovat…

Kliknutím vytvoříte ve své domovské skupině kopii vybrané šablony přehledu.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte vybranou šablonu přehledu.

icon_export Exportovat…

Kliknutím exportujete šablonu do .dat souboru.

Používání kategorií přehledů

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka gear_icon v pravé části záhlaví kategorie se zobrazí kontextové menu. K dispozici jsou následující možnosti:

add_new_default Nová kategorie

Zadejte název a vytvořte si novou kategorii šablon přehledů.

add_new_default Nová šablona přehledu

Kliknutím vytvoříte v dané kategorii novou šablonu přehledu.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte kategorii společně se šablonami.

edit_default Změnit…

Kliknutím změníte název kategorie.

icon_export Exportovat…

Kliknutím exportujete kategorii společně se všemi šablonami do .dat souboru.