Ochrana proti ransomware

Firemní bezpečnostní produkty ve verzi 7 a novější jsou vybaveny samostatnou součástí proti ransomware Tato nová bezpečnostní funkce je součástí modulu HIPS a chrání počítač před ransomware. Při výskytu ransomware na stanici naleznete tuto informaci v ECA Web Console na záložce Detekce. Pro zobrazení pouze ransomware detekcí klikněte na tlačítko Přidat filtr, vyberte možnost Typ skeneru a Anti-Ransomware skener. Pro více informací o této funkci přejděte do slovníku pojmů.

Ochranu proti ransomware můžete vzdáleně konfigurovat z ECA Web Console prostřednictvím politik pro daný bezpečností produkt.

Zapnout ochranu proti ransomware – bezpečnostní produkty ESET pro firemní uživatele dokáží automaticky blokovat podezřelé aplikace, které se chování jako ransomware.

Zapnout auditování – po aktivování auditování nebudou detekce ochranou proti ransomware blokovány, pouze budou reportovány do ECA Web Console. Jako administrátor se následně můžete rozhodnout, zda potenciální detekci zablokujete nebo pro ni vytvoříte výjimku. Toto nastavení je dostupné výhradně prostřednictvím ECA Web Console.

 

important

Důležité

Standardně ochrana proti ransomware blokuje všechna aplikace, které se chovají potenciálně jako ransomware – včetně těch legitimních. Režim auditování doporučujeme na krátkou dobu zapnout na nově spravovaných počítačích, abyste mohli vytvořit výjimky pro legitimní aplikace, které by mohly být detekovány jako ransomware na základě svého chování (false positives). Nedoporučujeme však režim auditování používat trvale, protože ransomware po dobu běhu tohoto režimu není automaticky blokován.