Předpoklady

Pro správné fungování ECA je nutné splnit následující předpoklady:

Přístup na portech na níže uvedené domény musí z vaší sítě povolen pro správné fungování ECA:

Doména

Typ portu / Číslo portu

Popis

eba.eset.com

TCP/443

ESET Business Account

identity.eset.com

TCP/443

ESET Identity  Server

eca.eset.com

TCP/443

ESET Cloud Administrator

eu01.eca.eset.com

TCP/443

Umístění ESET Cloud Administrator Web Console: Evropa

us01.eca.eset.com

TCP/443

Umístění ESET Cloud Administrator Web Console: USA

*.a.ecaserver.eset.com

TCP/443

Spojení mezi agenty a ECA

edf.eset.com

TCP/443

ECA Live Installer

repository.eset.com

TCP/80

ECA Live Installer Repozitář pro nasazení agenta.

epns.eset.com

TCP/8883

Spojení s EPNS službou (wake-up call)

ECA Remote Deployment Tool:

Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

139

Cílový port z pohledu stanice, na které spouštíte ECA Remote Deployment Tool

Použití ADMIN$ sdílení

TCP

445

Cílový port z pohledu stanice, na které spouštíte ECA Remote Deployment Tool

Přímý přístup ke sdíleným prostředkům prostřednictvím TCP/IP v průběhu vzdálené instalace (alternativa k TCP 139)

UDP

137

Cílový port z pohledu stanice, na které spouštíte ECA Remote Deployment Tool

Překlad jmen v průběhu vzdálené instalace

UDP

138

Cílový port z pohledu stanice, na které spouštíte ECA Remote Deployment Tool

Procházení v průběhu vzdálené instalace