Politiky

Nastavení spravovaných bezpečnostních produktů ESET a součástí ECA můžete změnit prostřednictvím politik. Politiky slouží pro správu klientských stanic a v ECA je naleznete v hlavním menu na záložce Politiky. Nastavení vynucené politikou nemůže uživatel na lokální stanici měnit. Toto je možné pouze při aktivním režimu dočasné změny nastavení

V sekci Politiky se nachází dvě hlavní složky – Uživatelské politiky a Předdefinované politiky. V každé z nich jsou další podsložky obsahující politiky pro konkrétní bezpečnostní produkt ESET nebo komponentu ECA.  

Doporučujeme počítačům ve vaší síti přiřadit alespoň jednu politiku, abyste mohli rychle provádět změny v jeho nastavení. Podle kroků uvedených v příkladu níže přiřadíte počítačům politiku.  

example

Příklad

1.Přejděte na záložku Politiky.

2.Klikněte na Předdefinované politiky > ESET Endpoint for Windows (nebo ESET Endpoint for macOS (OS X), na základě vámi vybraného cíle).

3.Vyberte politiku Antivirus – Vyvážené nastavení.

4.Klikněte na tlačítko Přiřadit skupině.

5.Vyberte skupinu, ve které se nachází počítač na nějž chcete politiku aplikovat, a pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

Policies