Migrační scénáře

Scénáře pro přechod na ESET Cloud Administrator.

V této kapitole se podíváme na možné scénáře zahrnující přechod z jiných produktů ESET na ESET Cloud Administrator. Klikněte na odkaz, který nejlépe vystihuje váš případ.

1.Mám ve své síti nespravované produkty ESET Endpoint a chci je začít spravovat prostřednictvím ECA.

2.Mám ve své síti produkty pro domácí uživatele a chci síť začít spravovat prostřednictvím ECA.

3.Aktuálně používám ve své síti ERA 5 / ERA 6 / ESMC 7 a chci přejít na ECA.

 

important

Důležité

Před zahájením migrace nejprve dešifrujte všechny stanice zašifrované prostřednictvím produktu ESET Full Disk Encryption. Po dokončení migrace je můžete opět zašifrovat.


Mám ve své síti nespravované produkty ESET Endpoint a chci je začít spravovat prostřednictvím ECA.

note

Poznámka

Prostřednictvím ECA Live Installer není možné aktualizovat serverové produkty ESET ve verzi 4.5 a starší. Pro aktualizaci při přechodu na ECA musíte mít nainstalovány produkty ve verzi 6 a novější.

Podle níže uvedených kroků identifikujte a přidejte nespravované stanice do ECA:

1.Vytvořte si svou ECA instanci.

2.V ECA si vytvořte nový instalační balíček s ESET Endpoint produktem, který již používáte ve své síti.

3.V případě potřeby do balíčku přidejte politiku a definovat můžete také skupinu, do které zařízení přidá po připojení k serveru. Pokud součástí balíčku nebude žádná politika, a ani není žádná aplikovaná na skupinu v ECA, aktuální konfigurace produktu ESET Endpoint zůstane beze změny. Později si ji můžete exportovat a následně převést do politiky.

4.Nasaďte instalační balíček na stanice ve vaší síti. ECA Live Installer na ně nainstaluje ESET Management Agenta a aktualizuje existující ESET Endpoint produkt.

note

Poznámka

ECA Live Installer vyžaduje přímý přístup k internetu pro stažení vyžadovaných komponent. Po dokončení instalace můžete produkt nastavit tak, aby komunikoval prostřednictvím proxy serveru.

5.Po úspěšném nainstalování a připojení zařízení k ECA jej můžete začíst vzdáleně spravovat prostřednictvím ESET Cloud Administrator.

6.Pokud součástí instalačního balíčku nebyla žádná politika, případně není v ECA přiřazena skupině či zařízení, můžete nyní ji vytvořit na základě konfigurace právě nainstalovaného produktu.

7. Pro provedení této akce přejděte do sekce Úlohy a vytvořte novou úlohu z kategorie Export konfigurace spravovaného produktu.

8.V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu Produkt: Vše. Jako Cíl úlohy vyberte všechna zařízení, ze kterých chcete exportovat konfiguraci.

9.Vyčkejte na spuštění úlohy na všech vybraných zařízeních.

10.Na konkrétním zařízení přejděte do sekce Zobrazte detaily > Konfigurace a otevřete konfiguraci požadovaného produktu.

11.Následně uvidíte exportované nastavení produktu. Pokud vám vyhovuje, klikněte na tlačítko Převést do politiky.

12.Otevře se průvodce vytvořením politiky, ve kterém upravte název politiky, případně upravte některá nastavení, a politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

13.Tento postup opakujte pro každý bezpečnostní produkt.

14.Po převedení konfigurací všech produktů do politiky můžete pokračovat jejich přiřazením odpovídajícím klientům. Tím vynutíte stejné nastavení a uživatelům zabráníte v jeho modifikaci.

 


Mám ve své síti produkty pro domácí uživatele a chci síť začít spravovat prostřednictvím ECA.

Podle níže uvedených kroků nahraďte ve své síti produkty určené pro domácí uživatele produkty pro firemní zákazníky a začněte zařízení spravovat prostřednictvím ESET Cloud Administrator:

1.Vytvořte si svou ECA instanci.

2.V ECA si vytvořte nový instalační balíček s ESET Endpoint produktem, který odpovídá produktu pro domácí uživatele ve vaší síti.

3.Pokud součástí balíčku nebude žádná politika, a ani není žádná aplikovaná na skupinu v ECA, aktuální konfigurace produktu pro domácí uživatele zůstane beze změny. Po provedení aktualizace produktu na ESET Endpoint ji můžete později exportovat a následně převést do politiky.

4.Nasaďte instalační balíček na stanice ve vaší síti. ECA Live Installer na ně nainstaluje ESET Management Agenta a existující produkt pro domácí uživatele změní na firemní verzi.

note

Poznámka

ECA Live Installer vyžaduje přímý přístup k internetu pro stažení vyžadovaných komponent. Po dokončení instalace můžete produkt nastavit tak, aby komunikoval prostřednictvím proxy serveru.

5.Po úspěšném nainstalování a připojení zařízení k ECA jej můžete začíst vzdáleně spravovat prostřednictvím ESET Cloud Administrator.

6.Pokud součástí instalačního balíčku nebyla žádná politika, případně není v ECA přiřazena skupině či zařízení, můžete nyní ji vytvořit na základě konfigurace právě nainstalovaného produktu.

7. Pro provedení této akce přejděte do sekce Úlohy a vytvořte novou úlohu z kategorie Export konfigurace spravovaného produktu.

8.V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu Produkt: Vše. Jako Cíl úlohy vyberte všechna zařízení, ze kterých chcete exportovat konfiguraci.

9.Vyčkejte na spuštění úlohy na všech vybraných zařízeních.

10.Na konkrétním zařízení přejděte do sekce Zobrazte detaily > Konfigurace a otevřete konfiguraci požadovaného produktu.

11.Následně uvidíte exportované nastavení produktu. Pokud vám vyhovuje, klikněte na tlačítko Převést do politiky.

12.Otevře se průvodce vytvořením politiky, ve kterém upravte název politiky, případně upravte některá nastavení, a politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

13.Tento postup opakujte pro každý bezpečnostní produkt.

14.Po převedení konfigurací všech produktů do politiky můžete pokračovat jejich přiřazením odpovídajícím klientům. Tím vynutíte stejné nastavení a uživatelům zabráníte v jeho modifikaci.

 


Aktuálně používám ve své síti ERA 5 / ERA 6 / ESMC 7 a chci přejít na ECA.

note

Poznámka

Není možné migrovat databázi ERA v5 / ERA v6 / ESMC v7 do ECA.

Není možné jakákoli exportovaná data z ERA v5 / ERA v6 / ESMC v7 importovat do ECA

Prostřednictvím ECA Live Installer není možné aktualizovat serverové produkty ESET ve verzi 4.5 a starší. Podporovaný scénář zahrnující aktualizaci produktu je pouze v případě, kdy používáte produkty (na stanicích i serverech) ve verzi 6 a novější.

Podle níže uvedených kroků přejděte z ERA v5 / ERA v6 / ESMC v7 na ECA:

1.Vytvořte si svou ECA instanci.

2.V ECA si vytvořte nový instalační balíček s ESET Endpoint produktem, který již používáte ve své síti.  

3.Pokud součástí balíčku nebude žádná politika, a ani není žádná aplikovaná na skupinu v ECA, aktuální konfigurace produktu ESET Endpoint zůstane beze změny. Později si ji můžete exportovat a následně převést do politiky.

4.Nasaďte instalační balíček na stanice ve vaší síti. ECA Live Installer provede aktualizaci a změnu konfigurace agentů a aktualizuje existující ESET Endpoint produkt.

note

Poznámka

ECA Live Installer vyžaduje přímý přístup k internetu pro stažení vyžadovaných komponent. Po dokončení instalace můžete produkt nastavit tak, aby komunikoval prostřednictvím proxy serveru.

5.Po úspěšném nainstalování a připojení zařízení k ECA jej můžete začíst vzdáleně spravovat prostřednictvím ESET Cloud Administrator.

6.Pokud součástí instalačního balíčku nebyla žádná politika, případně není v ECA přiřazena skupině či zařízení, můžete nyní ji vytvořit na základě konfigurace právě nainstalovaného produktu.

7. Pro provedení této akce přejděte do sekce Úlohy a vytvořte novou úlohu z kategorie Export konfigurace spravovaného produktu.

8.V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu Produkt: Vše. Jako Cíl úlohy vyberte všechna zařízení, ze kterých chcete exportovat konfiguraci.

9.Vyčkejte na spuštění úlohy na všech vybraných zařízeních.

10.Na konkrétním zařízení přejděte do sekce Zobrazte detaily > Konfigurace a otevřete konfiguraci požadovaného produktu.

11.Následně uvidíte exportované nastavení produktu. Pokud vám vyhovuje, klikněte na tlačítko Převést do politiky.

12.Otevře se průvodce vytvořením politiky, ve kterém upravte název politiky, případně upravte některá nastavení, a politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

13.Tento postup opakujte pro každý bezpečnostní produkt.

14.Po převedení konfigurací všech produktů do politiky můžete pokračovat jejich přiřazením odpovídajícím klientům. Tím vynutíte stejné nastavení a uživatelům zabráníte v jeho modifikaci.

15.Po ověření, že se všechny stanice z vašeho ERA v5 / ERA v6 / ESMC v7 serveru korektně připojují k ECA, můžete původní server odinstalovat.