Lokální nasazení

Tento způsob je vhodný pro případ, kdy máte fyzicky přístup k dané stanici. V této kapitole máme popsáno vytvoření, stažení a doručení balíčku – na sdílenou složku, prostřednictvím výměnného média nebo e-mailu. Instalační balíček je nutné spouštět pod uživatelem Administrator nebo uživatelem s oprávněním administrátora.

Přejděte do sekce Instalační balíčky a vyberte požadovaný instalační balíček.

Installers_dropdown

Instalační balíček můžete nasadit dvěma způsoby:

a)Po vybrání možnosti Zobrazit odkaz ke stažení balíčku si můžete odkaz zkopírovat a zaslat jej uživatelům. Ti si následně balíček ECA Live Installer stáhnou a nainstalují. Vybráním možnosti Stáhnout si balíček ECA Live Installer stáhněte na své zařízení a následně osobně spusťte na cílové stanici nebo nahrajte do sdílené složky, do níž mají uživatelé přístup.

b)Po vybrání možnosti Odeslat odkaz na balíček e-mailem využijete ECA SMTP server k doručení e-mailu, obsahujícím odkaz na instalační balíček, vašim uživatelům. E-mailové adresy uživatelů zadejte do odpovídajícího pole. Volitelně můžete přidat jméno uživatele. Pro přidání dalšího pole klikněte na ikonu +. Pro hromadné přidání uživatelů klikněte na Další a použijte možnost Importovat CSV nebo Kopírovat a vložit pro zkopírování seznamu adres ze schránky.

important

Důležité

Prostřednictvím možnosti Odeslat odkaz na instalační balíček můžete doručit e-mail pouze na stejnou doménu, na níž máte vytvořen EBA a ECA.

Spuštěním balíčku ECA Live Installer na koncovém zařízení na něj nainstalujete ESET Management Agenta, bezpečnostní produkt ESET a připojíte jej do ECA.

important

Důležité

Balíček ECA Live Installer je nutné spouštět pod uživatelem Administrator nebo uživatelem s oprávněním administrátora.

important

Důležité

ESET Management Agent v sobě obsahuje konfiguraci pro korektní připojení k ESET Cloud Administrator. Z tohoto důvodu jsou možnosti připojení v politice pro ESET Management Agenta omezené.