Představení ECA

ESET Cloud Administrator (ECA) je aplikace, která umožňuje spravovat bezpečnostní produkty ESET na stanicích, serverech i mobilních zařízeních z jednoho centrálního místa. Prostřednictvím ECA Web Console můžete vzdáleně instalovat bezpečnostní řešení ESET na zařízení, monitorovat stav systému, spravovat jejich konfiguraci a rychle reagovat na nové problémy a hrozby v síti. ECA se skládá z těchto komponent:

ESET Cloud Administrator jako služba

Seznámení s ESET Cloud Administrator Web Console

Webová konzole interpretuje data uložená v databázi ECA. Data vizualizuje na nástěnkách a prostřednictvím přehledů. Dále prostřednictvím ní vynutíte jednotnou konfiguraci produktů, přikážete spuštění úloh přímo v operačním systému nebo v jiných ESET produktech.

ECA Live Installer

Malý balíček obsahující ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt pro snadné a pohodlné nasazení.

ESET Management Agent je malá aplikace bez grafického rozhraní, která spouští příkazy na klientech připojených k ESET Cloud Administrator. Spouští úlohy, sbírá protokoly z ESET aplikací, interpretuje a vynucuje nastavení, provádí další činnosti jako instalaci aplikací a monitoruje obecný stav počítače.

Snadno získatelný, malý, předkonfigurovaný balíček obsahující agenta a bezpečnostní produkt (stáhne se v průběhu instalace) v podobě streamovaného instalačního balíčku, který automaticky připojí stanici k vaší cloudové instanci, aktivuje produkt platnou licencí – to vše za minimální interakce uživatele. Instalační balíček automaticky identifikuje platformu a stáhne odpovídají verzi bezpečnostního produktu.

Agent je malá aplikace, která zajišťuje veškerou komunikaci mezi stanici (bezpečnostním produktem) a ESET Cloud Administrator.

Bezpečnostní produkt ESET

Bezpečnostní produkt chrání klientské stanice a servery před hrozbami.

ESET Cloud Administrator podporuje následující bezpečnostní produkty ESET.

ESET Business Account

Centrální místo pro firemní zákazníky a poskytovatel identity pro ECA.

Zajišťuje single-sign on do dalších produktů, poskytuje přehled o stavu vašich licencí, aktivovaných stanicích a správu uživatelů.

ESET Business Account je vyžadován pro aktivování vaší ECA instance.

ESET Remote Deployment Tool

Nástroj, prostřednictvím kterého můžete ve vaší síti hromadně nasadit ECA Live Installer.

Pro usnadnění nasazení dokáže proskenovat vaší sít, synchronizovat se s AD, a podporuje také import seznamu cílů.