Jak spravovat produkty ESET Endpoint prostřednictvím ECA?

Níže uvádíme základní informace ke správě bezpečnostních produktů prostřednictvím ECA Web Console společně s přehledem akcí, které můžete vzdáleně provádět. Související informace ke zmíněným akcím získáte po kliknutí na odpovídající odkaz.

Správa bezpečnostního produktu prostřednictvím ECA

Prostřednictvím ECA je možné spravovat všechny bezpečnostní produkty. Veškeré nastavení bezpečnostního produktu provedete prostřednictvím politik, které můžete přiřazovat skupinám nebo konkrétním zařízením. Vytvořit si můžete například politiku, ve které například uživateli zablokujete přístup na konkrétní webovou stránku. Pokud na zařízení aplikujete více politik, dojde k jejich sloučení, jak je uvedeno na tomto příkladu. Nastavení vynucená politikami z ECA nemůže uživatel lokálně měnit. V případě potřeby můžete uživateli na dočasnou dobu povolit změnu nastavení. To se hodí při řešení problémů. Až uživatel odhalí příčinu nekorektního chování, můžete si stáhnout upravenou konfiguraci a převést ji do politiky.

Pro správu koncových stanic slouží úlohy. Úlohy vytvořené v ECA spouští na stanici ESET Management Agent. Níže uvádíme přehled nejčastěji používaných úloh:

Aktualizace modulů (včetně detekčního jádra)

Volitelná kontrola počítače

Spuštění příkazu

Vyžádání konfigurace

Reportování stavu počítače a získávání informací do ECA

Každá stanice je do ECA připojená prostřednictvím ESET Management Agenta. Agent reportuje do ECA nejen informace o hardware i software. Dále do ECA přeposílá také protokoly ze všech nainstalovaných produktů ESET.

Informace nejen o nainstalovaných ESET aplikacích, ale také operačním systému naleznete v detailech každého zařízení (na záložce Počítače. V hlavním menu na záložce Počítače najděte konkrétní zařízení, klikněte na něj a vyberte možnost Zobrazit detaily. V sekci gear_icon Konfigurace si můžete zobrazit seznam všech politik, které na zařízení aplikujete a vyžádat si aktuální konfiguraci nainstalovaných ESET produktů. V sekci Protokoly si můžete vyžadávat SysInspector (pouze ze stanic s Windows), spustit vzdáleně nástroj ESET Log Collector a případně aktivovat diagnostické protokolování.

V ECA máte k dispozici máte rovněž přehledný seznam všech hrozeb zachycených na zařízení ve vaší síti. Upozornění pro konkrétní zařízení si můžete zobrazit přímo na záložce Počítače. Vyberte zařízení, v kontextovém menu klikněte na Zobrazit detaily a přejděte na záložku Hrozby a karanténa.

Pro zobrazení dat ze stanic ve vaší síti využijte přehledy, které můžete vygenerovat jednorázově, zobrazit si je na nástěnce nebo naplánovat jejich pravidelné generování a doručení. Přehledy představují nejrychlejší cestu k získání požadovaných dat. Využít můžete předdefinované přehledy, případně si vytvořte vlastní. Předpřipravené přehledy poskytnou například informace o stavu vaší infrastruktury, zobrazí hromadně data o nainstalovaných aplikacích, nebo zachycených hrozbách atp.