Instalace produktu

Bezpečnostní produkt ESET můžete nainstalovat vzdáleně na počítač prostřednictvím klientské úlohy. Pro její vytvoření si vyberte počítač a z kontextového menu použijte možnost Nová úloha, případně v sekci Úlohy > Operační systém > Instalace aplikace. klikněte na tlačítko Nová… a začněte konfigurovat úlohu.

Ukazatel průběhu reprezentuje aktuální stav provedení úlohy.

client_task

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis a vyberte si typ úlohy. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování úlohy.

Cíl

important

Důležité

Cíl není možné definovat při vytváření nové klientské úlohy. Cíl budete schopni definovat po vytvoření úlohy. Dokončete vytvoření úlohy a následně vytvořte podmínku pro její spuštění.

client_task_target

Nastavení

Klikněte na <Vybrat ESET licenci> a vyberte vhodnou licenci, která se použije pro aktivaci produktu instalovaného na cílové zařízení.

Klikněte na <Vybrat balíček> a instalační balíček vyberte z repozitáře nebo zadejte konkrétní URL k instalačnímu balíčku. Následně se zobrazí seznam dostupných balíčků, které je možné z repozitáře nainstalovat (například ESET ESET Endpoint Security). Vyberte požadovaný cíl a klikněte na tlačítko OK. Pokud vyberete možnost Instalovat balíček z URL, adresu zadávejte ve tvaru (nepoužívejte URL, které vyžadují autentifikaci):

http://adresa_serveru/balicek.msi – pokud instalujete z veřejného serveru nebo máte v síti vlastní HTTP server,

file://\\unc_cesta\balicek.msi – pokud instalujete ze síťového úložiště,

file://C:\installs\balicek.msi – pokud je instalační balíček na klientské stanici, na které úlohu chcete spustit.

Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly EULA.

V případě potřeby můžete zadat parametry instalace, jinak ponechte toto pole prázdné. Pokud chcete vynutit restart operační systému, pokud jej instalace vyžaduje, vyberte možnost Automaticky restartovat, když je potřeba. Necháte-li tuto možnost neaktivní, rozhodnutí o restartu je na uživateli počítače.

Souhrn

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish