Přihlašovací obrazovka

Pro přihlášení do ECA doporučujeme využívat ESET Business Account. Přímo z ESET Business Account můžete otevřít vaši ECA instanci. Jedná se o doporučený způsob přihlášení, protože se zároveň přihlásíte do ESET Business Account i ECA. Do ECA se sice můžete přihlásit přímo, při použití funkcí vyžadujících aktivní přihlášení do EBA se však můžete setkat s potížemi.

V obou případech pro přihlášení použijte přihlašovací údaje do ESET Business Account (uživatelské jméno a heslo).

note

Poznámka

Pokud máte potíže s přihlášením nebo potřebujete zjistit význam jednotlivých hlášení, přejděte do kapitoly Web Console – řešení problémů.

Jazyk přihlašovací obrazovky a ECA Web Console můžete změnit v uživatelském nastavení ESET Business Account > Jazyk.

note

Poznámka

Mějte na paměti, že při změně jazyka nedojde ke změně všech prvků webové konzole. Některé prvky vytvořené v průběhu inicializace vaší ECA instance se nezmění.

Pro obnovení zapomenutého hesla použijte funkci Zapomněli jste heslo?

webconsole_change_password

Správa relace a bezpečnostní opatření

Zablokování IP adresy po neúspěšném přihlášení

Po 10 neúspěšných pokusech o přihlášení bude IP adresa na 15 minut zablokována. Toto neovlivní již existující relace. Na tuto skutečnost budete upozorněni chybovým hlášením: Neúspěšné přihlášení: Komunikace z vaší adresy byla dočasně zablokována.