Nasazení agenta prostřednictvím GPO nebo SCCM

Agenta můžete nasadit lokálně, vzdáleně, nebo využít doménovou politiku (GPO) či nástroje určené pro hromadné nasazení aplikací – například SSCM, Symantec Altiris či Puppet.

Pro nasazení ESET Management Agenta prostřednictvím GPO nebo SCCM postupujte podle následujících kroků:

V ECA přejděte do sekce Instalační balíčky a klikněte na Vytvořit instalační balíček > GPO nebo SCCM skript.

V této části můžete přizpůsobit parametry instalace ESET Management Agenta:

Zadejte název, volitelně popis, šablony instalačního balíčku.

Nadřazená skupina (volitelné) – v případě potřeby můžete vybrat nadřazenou statickou skupinu, do které chcete klientskou stanici umístit. Pro vybrání již existující nadřazené statické skupiny klikněte na tlačítko Vybrat. Pro vytvoření nové nadřazené statické skupiny klikněte na tlačítko Nová statická skupina a použijte zobrazeného průvodce. Vámi nově vytvořená skupina se následně vybere automaticky.

Počáteční konfigurace – rozhodněte se, zda chcete již v průběhu instalace vynutit jinou, než výchozí konfiguraci.

oNekonfigurovat – po nainstalování a spojení ESET Management Agenta se serverem se aplikují pouze politiky, které jsou přiřazeny všem nadřazeným statickým skupinám.

oVybrat konfiguraci ze seznamu politik – pomocí této možnosti můžete vybrat konkrétní politiku, která se má aplikovat na ESET Management Agenta již v průběhu instalace. V takovém případě klikněte na možnost Vybrat, a ze seznamu dostupných politik si vyberte vámi požadovanou. Pokud v seznamu nevidíte požadovanou politiku, vytvořte si novou politiku, a tohoto průvodce spusťte znovu.

Akci dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit a stáhněte si konfigurační skript a balíček agenta.

Pokud chcete aby se ESET Management Agent připojoval k ECA prostřednictvím Proxy, která bude komunikaci přesměrovávat, do konfiguračního souboru install_config.ini přidejte následující řádky:

P_USE_PROXY=1

P_PROXY_HTTP_HOSTNAME=

P_PROXY_HTTP_PORT=

P_PROXY_HTTP_USERNAME=

P_PROXY_HTTP_PASSWORD=

Kliknutím na jeden z níže uvedený odkazů si zobrazíte návod krok za krokem pro nasazení ESET Management Agenta:

1.Nasazení ESET Management Agenta prostřednictvím GPO (Group Policy Object)

2.Nasazení ESET Management Agent prostřednictvím SCCM (Software Center Configuration Manager)