Přizpůsobení filtrů a rozložení

Způsob a množství zobrazených data v nejdůležitějších částech ESET Cloud Administrator Web Console (například na záložce Počítače, Úlohy, …) si můžete modifikovat.

Předvolby filtru

Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Klikněte na tlačítko Přidat filtr a přizpůsobte si zobrazení dat svým potřebám. Následně pod tlačítkem Předvolby máte k dispozici následující možnosti:

Sady filtrů – seznam všech uložených filtrů. Po kliknutí na název se uložená konfigurace aplikuje. Aktuálně použitý filtr má u sebe příznak apply_default. Vybráním možnosti Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování se uloží také tyto parametry.

add_new_defaultUložit sadu filtrů jako – kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolby. Po uložení předvolby již nemůžete měnit konfiguraci filtrů.

edit_defaultSpráva sad filtrů – pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.

Vymazat hodnoty filtru – kliknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit filtry – kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit nepoužité filtry – kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.

Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Rozložení postranního panelu

Abyste mohli pohodlněji vybírat záznamy, můžete si nastavit režim, který vám bude vyhovovat. Po kliknutí na šipku modes v horním pravém rohu se zobrazí tyto možnosti:

singleselect_default Výběr jedné položky – v tomto režimu můžete vybrat pouze jednu položku.

icon_multiselect_default Výběr více položek – tento režim vám umožní najednou vybrat více položek.

update_default Aktualizovataktualizuje zobrazované informace.

icon_expand Rozbalit vše – po kliknutí se rozbalí celá sekce.

icon_collapse Sbalit vše – po kliknutí se celá sekce sbalí.

Správa hlavní tabulky

Pro správu hlavní tabulky použijte ikonu ozubeného kolečka gear_icon v jejím pravém horním rohu:

Akce

edit_default Upravit sloupce – pomocí této možnosti můžete add_new_defaultpřidat, remove_defaultodebrat a icon_apply_later_defaulticon_apply_sooner_defaultzměnit pořadí zobrazených sloupců. Při správě sloupců můžete využít techniku drag and drop.

edit_columns

icon_fit_width Automaticky přizpůsobit – pomocí této možnosti se šířka sloupců přizpůsobí velikosti okna.

Přehledy

Exportovat tabulku jako – pomocí této možnosti si můžete exportovat obsah tabulky do souboru ve formátu .pdf, .ps nebo .csv. (.csv je vhodný formát pouze pro tabulková data a jako oddělovač je použit středník ;)

Uložit šablonu přehledu – kliknutím vytvoříte na základě zobrazených dat novou šablonu přehledu.