Chování ECA Live Installer

Po vytvoření se ECA Live Installer uloží do vaší instance ECA a bude se chovat dle informací uvedených v tabulce níže.

Akce

Chování odkazu pro stažení ECA Live Installer

Chování staženého balíčku ECA Live Installer

Smazání ECA Live Installer z ECA

Odkaz nebude k dispozici

Stažené kopie ECA Live Installer přestanou fungovat

ECA Live Installer se již nenachází v repozitáři

Odkaz nebude k dispozici V instalačním balíčku se zobrazí informace: Vybraný balíček není v repozitáři dostupný

Stažené kopie ECA Live Installer přestanou fungovat

Dojde ke změně politiky, která je součástí ECA Live Installer

Změna politiky neovlivní existující kopie ECA Live Installer. Odkaz pro stažení bude stále směrovat na balíček s politikou z doby jeho vytvoření.  

Pokud chceme změny promítnout tak do instalačního balíčku, vytvořte si nové s vámi změněnou politikou.

Instalační balíček bude funkční, ale produkt ESET bude v konfiguraci, kterou jste definovali v době vytvoření balíčku.

Dojde k odstranění politiky, která je součástí ECA Live Installer

V instalačním balíčku se zobrazí informace: Použitá politika není dostupná Měli byste si vytvořit kopii instalačního balíčku a přiřadit mu novou politiku

Stažené kopie ECA Live Installer přestanou fungovat

Dojde ke změně skupiny, která je použitá v ECA Live Installer

Tato změna neovlivní existující instalační balíčky a počítač se po připojení k ECA zařadí do aktualizované/přejmenované skupině.

Dojde k odstranění skupiny, která je použitá v ECA Live Installer

Instalační balíček se zachová stejně, jako kdyby neměl k dispozici informaci o cílové skupině. Počítač se zařadí do výchozí skupiny Ztráty a nálezy.

Životnost ECA Live Installer

Instalační balíčky ECA Live Installer jsou platné 6 měsíců od svého vytvoření. Pro aktualizování odkazu pro stažení existujícího instalačního balíčku přejděte do sekce Instalační balíčky, vyberte požadovaný balíček a v kontextovém menu klikněte na možnost Zobrazit odkaz ke stažení. Platný instalační balíček si stáhněte prostřednictvím nového odkazu.