Detaily detekce

Pro zobrazení více informací o detekci na ni klikněte a z kontextového menu vyberte možnost details_defaultZobrazit detaily.

Přehled

Na záložce Obecné se nacházejí obecné informaci o detekci. Z této obrazovky můžete nad detekcí provést různé akce (v závislosti na kategorii detekce se budou lišit). Případně můžete přejít přímo do detailů počítače a zobrazit si podrobnější informace o stanici, na níž k detekci došlo.

Výskyty

Záložka Výskyty je dostupná pouze v případě, kdy došlo k agregaci detekce. Poté zde uvidíte seznam jednotlivých výskytů dané detekce. Všechny výskyty stejné detekce následně můžete hromadně označit jako (ne)vyřešené.