Nástěnka

Nástěnka Přehled je výchozí a zobrazí při prvním přihlášení do ECA. Naleznete zde souhrnné informace o stavu vámi spravované sítě.

Nástěnka Přehled je rozdělena do šesti částí.

Počet zařízení – zobrazuje počet spravovaných zařízení a filtrovaných podle naposledy reportovaného stavu. Kliknutím na konkrétní dlaždici se přepnete na záložku Počítače s aktivovaným filtrem.

Stav zařízení – zobrazuje počty spravovaných zařízení agregované podle platformy. Pokud ve skupině není žádné zařízení, zobrazí se informace popisující jejich připojení do ECA.

Stav připojení – zobrazuje poměr naposledy připojených spravovaných zařízení.

Stav verze produktu – zobrazuje podle platformy poměr mezi aktuálními a zastaralými verzemi bezpečnostních produktů.

Stav spravované sítě – zobrazuje počet spravovaných a chráněných (stanice s agentem a bezpečnostním produktem), spravovaných (stanice s agentem), nespravovaných (stanice přidané do ECA, ale zatím na nich nemáte nainstalovaného agenta) a nalezených (stanice, které ECA nezná a detekoval je nástroj ESET Rogue Detection Sensor) zařízení ve vaší síti.

RSS kanál – zobrazuje RSS kanál z WeLiveSecurity a ESET Centra technické podpory (při vybrání češtiny z portálu servis.eset.cz).Kliknutím na ikonu ozubeného kolečka můžete vypnout automatické přehrávání, případně deaktivovat konkrétní RSS kanál.

Prostřednictvím záložek v horní části se můžete přepínat mezi jednotlivými částmi nástěnky.

Nástěnky si můžete vytvořit vlastní a přidat si na ně přehledy, změnit jejich velikost, přesunout je dle potřeby tak, abyste měli komplexní přehled o stavu vaší infrastruktury spravované prostřednictvím ECA a jejich částech (klientech, skupinách, politikách, …).

Dashboard

Následující předdefinované nástěnky si můžete v ECA přizpůsobit:

Počítače – na této záložce naleznete přehled o spravovaných klientech jako je stav ochrany, informace o operačním systému, chybějících aktualizacích atp.

Zachycené hrozby – poskytuje informace získané od antivirového modulu na jednotlivých klientech – aktivní hrozby, hrozby zaznamenané za posledních 7/30 dní atp.

Síťové hrozby – přehled o všech zaznamenaných síťových událostech včetně jejich závažnosti.

ESET aplikace – zobrazuje informace o stavu ESET aplikací ve vaší síti.

 

Pro více informací přejděte do kapitoly Nástěnka.

 

Po dokončení konfigurace nástěnky se přesuňte do sekce Počítače.