Nástěnka

Nástěnka se zobrazí při prvotním přihlášení do ECA Web Console. Standardně zobrazuje předdefinované přehledy o stavu vaší sítě. Prostřednictvím záložek v horní části se můžete přepínat mezi jednotlivými částmi nástěnky. Na každé nástěnce jsou umístěny jednotlivé přehledy.

Práce s nástěnkou

Přidat – kliknutím na ikonu add_new_default v záhlaví tohoto okna vytvoříte novou záložku. Zadejte název nástěnky a akci dokončete kliknutím na Přidat nástěnku. Tím se vám vytvoří prázdná nástěnka, na kterou si můžete přidat přehledy.

Přesunout – klikněte vlevo vedle názvu nástěnky a pomocí technicky drag & drop ji přesunout na požadované místo.

Přizpůsobit – každou nástěnku si můžete přizpůsobit vašim potřebám přidáním vlastních přehledů i úpravou již existujících. Můžete měnit také velikost zobrazených přehledů včetně jejich pozice.

Kliknutím na ozubené kolečko gear_icon vpravo od názvu nástěnky se zobrazí kontextové menu, ve kterém jsou dostupné následující akce:

update_default Aktualizovat

Kliknutím aktualizujete zobrazená data generovaného přehledu.

remove_default Odstranit

Kliknutím odstraníte nástěnku.

rename_default Přejmenovat

Kliknutím můžete změnit název nástěnky.

duplicate_default Duplikovat…

Kliknutím vytvoří kopii nástěnky ve své domovské složce.

Změnit rozložení

Pomocí této možnosti si můžete změnit rozložení nástěnky. Při změně může dojít k odstranění přehledů, které se do stávajícího rozložení nevejdou.

note

Poznámka

Následující předdefinované nástěnky není možné modifikovat: Přehled a Přehled incidentů.

Ve výchozím stavu je nástěnka ESET Cloud Administrator rozdělena do následujících částí:

Stav serveru

Nástěnka Přehled je výchozí a zobrazí při prvním přihlášení do ESET Cloud Administrator. Naleznete zde souhrnné informace o stavu vámi spravované sítě.

Počet zařízení – zobrazuje počet spravovaných zařízení a filtrovaných podle naposledy reportovaného stavu. Kliknutím na konkrétní dlaždici se přepnete na záložku Počítače s aktivovaným filtrem.

Stav zařízení – zobrazuje počty spravovaných zařízení agregované podle platformy. Pokud ve skupině není žádné zařízení, zobrazí se informace popisující jejich připojení do ECA.

Stav připojení – zobrazuje poměr naposledy připojených spravovaných zařízení.

Stav verze produktu – zobrazuje podle platformy poměr mezi aktuálními a zastaralými verzemi bezpečnostních produktů. Kliknutím na červenou část grafu reprezentující zastaralé aplikace můžete po vybrání možnosti Aktualizovat nainstalované ESET produkty inicializovat jejich aktualizaci.

Stav spravované sítě – zobrazuje počet spravovaných a chráněných (stanice s agentem a bezpečnostním produktem), spravovaných (stanice s agentem), nespravovaných (stanice přidané do ECA, ale zatím na nich nemáte nainstalovaného agenta) a nalezených (stanice, které ECA nezná a detekoval je nástroj ESET Rogue Detection Sensor) zařízení ve vaší síti.

RSS kanál – zobrazuje RSS kanál z WeLiveSecurity a ESET Centra technické podpory (při vybrání češtiny z portálu servis.eset.cz).Kliknutím na ikonu ozubeného kolečka můžete vypnout automatické přehrávání, případně deaktivovat konkrétní RSS kanál.

Přehled incidentů

Na této nástěnce máte přehled o všech nevyřešených hrozbách za posledních 7 dní seskupené podle způsobu detekce, závažnosti a také přehled zařízení a uživatelů s největším výskytem detekcí.

Počítače

Na této záložce naleznete přehled o spravovaných klientech jako je stav ochrany, informace o operačním systému, chybějících aktualizacích atp.

Zachycené hrozby

Poskytuje informace získané od antivirového modulu na jednotlivých klientech – aktivní hrozby, hrozby zaznamenané za posledních 7/30 dní atp.

Síťové hrozby

Přehled o všech zaznamenaných síťových událostech včetně jejich závažnosti.

ESET aplikace

Zobrazuje informace o stavu ESET aplikací ve vaší síti.

 

Dostupné akce pro přehledy na nástěnce

expand_normal Změnit velikost

Kliknutím zobrazíte přehled v režimu celé obrazovky.

update_default Aktualizovat

Kliknutím aktualizujete zobrazená data.

download_default Stáhnout

Klikněte na tlačítko Stáhnout a vyberte si výstupní formát: .pdf, .ps nebo .csv (.csv je vhodný formát pouze pro tabulková data a jako oddělovač je použit středník ;). Přehled se vygeneruje a následně si jej můžete uložit do svého počítače.

change_default Změnit…

Kliknutím změníte šablonu přehledu.

edit_default Změnit šablonu přehledu

Kliknutím upravíte šablonu přehledu. Následně se zobrazí průvodce, stejný jako při vytváření nové šablony přehledu.

scheduled Nastavit interval aktualizace

Kliknutím upravíte automatický interval pro aktualizaci zobrazených dat.

schedule_default Naplánovat

Naplánovat přehled – po kliknutí se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete definovat podmínku spuštění, kritérium a způsob doručení přehledu. Všechny naplánované přehledy naleznete na záložce Naplánované přehledy.

remove_default Odstranit

Kliknutím odstraníte přehled z nástěnky.

rename_default Přejmenovat

Kliknutím přejmenujete zobrazený přehled.

Tato buňka

Pomocí této možnosti si můžete změnit rozložení nástěnky. Při změně může dojít k odstranění přehledů, které se do stávajícího rozložení nevejdou.