Počítače a skupiny

Vaše skupiny a dynamické skupiny

Zařízení připojená k ECA jsou roztříděna do skupin. Skupiny slouží pro organizaci počítačů a objektů do logických celků. Každé zařízení je členem právě jedné vámi vytvořené skupiny.

Dynamické skupiny si můžete představit jako filtry, které se aplikují na všechna zařízení ve vaší síti. Zařízení může být zároveň členem libovolného množství dynamických skupin, případně žádné.

note

Poznámka

Nově připojené zařízení k vaší ECA instanci se automaticky umístí do skupiny Ztráty a nálezy.

Pro lepší přehlednost doporučujeme vytvořit si vlastní strukturu skupin, a umístit do nich jednotlivá zařízení ve vaší síti. Pro vytvoření skupiny klikněte na ozubené kolečko vedle názvu skupinu, v níž chcete podskupinu vytvořit, a z kontextového menu vyberte možnost Vytvořit skupinu. Dále zadejte název a v případě potřeby můžete změnit Nadřazenou skupinu.

Počítače

V sekci Počítači naleznete všechny stanice, roztříděné do skupin, které máte připojené k ECA. Pro zobrazení stanic, které se nachází v konkrétní skupině, klikněte ve stromové struktuře na název skupiny. V horní části stránky se nachází možnosti pro filtrování zobrazených dat, které vám pomohou najít požadovaný počítač. Kliknutím na tlačítko Přidat filtr si zobrazíte seznam dostupných filtrů. Vytvořit si můžete vlastní pohledy na zobrazení dat.

K dispozici máte také ikony stavu. Prostřednictvím nich si můžete zobrazit pouze zařízení, na nichž se vyskytl problém z následujících kategorií: validation-status-icon-error červená – chyby, validation-status-icon-warning oranžová – upozornění icon_success zelená – oznámení a icon_unmanaged šedánespravované počítače. Například pro zobrazení pouze počítačů s upozorněním ponechte aktivním oranžovou ikonu a zbývající deaktivujte. Pro zobrazení pouze klientů s upozorněním a chybami nechte aktivní červenou a oranžovou ikonu. Následující možnosti dále ovlivňují množství zobrazených dat v sekci Počítače.

Zaškrtnutím možnosti Zobrazit podskupiny zobrazíte také zařízení, která se nacházejí v podskupinách právě vybrané skupiny.

Nespravovaná zařízení – počítače, které po nasazení ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu nenavázaly spojení s vaší ECA instancí. Ve sloupci Stav je zobrazena ikona unmanaged.

Po kliknutí na Přidat filtr > Kategorie produktu můžete filtrovat konkrétní typy zařízení nebo počítače podle nainstalovaných produktů. Dokážete si tak vyfiltrovat stanice, které vás v danou chvíli zajímají. K dispozici jsou následující kategorie:

oVšechna zařízení – tuto možnost vyberte pro deaktivaci všech ostatních filtrů a zobrazení všech zařízení.

oChráněno produktem ESET – zobrazí zařízení, na kterých je nainstalován konkrétní bezpečnostní produkt ESET.

oESET Cloud Administrator – jednotlivé komponenty ECA infrastruktury jako Agent, ESET RD Sensor, …

note

Poznámka

Pokud jste v seznamu počítač nenalezli i přesto, že je součástí ECA infrastruktury, ujistěte se, že máte všechny filtry vypnuté a je aktivní možnost Zobrazit podskupiny. Po kliknutí na záhlaví tabulky můžete ovlivnit řazení zobrazených dat.

Computers

Po vytvoření struktury počítačů můžete začít spravovat svá zařízení prostřednictvím politik a úloh.