Aktualizovat ESET Agenta

Pomocí této úlohy aktualizujete ESET Management Agenta na nejnovější verzi.

Pro zabránění selhání klientské úlohy provede ESET Management Agent (ECA) před spuštění úlohy pro instalaci/aktualizaci produktu ESET kontrolu, zda:

má stanice přístup k repozitáři,

není vyžadován restart (pouze na Windows),

je dostatek místa na disku pro instalaci produktu.

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Nastavení

Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním s koncovým uživatelem a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů.

Automaticky restartovat, když je potřeba – vynutí restart operačního systému, pokud jej instalace vyžaduje.

Souhrn

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish