Aktualizace operačního systému

Pomocí této úlohy můžete na cílovém počítači provést aktualizaci operačního systému. Tuto úlohu lze spustit na Windows, Linuxu i macOS.

macOS – úloha k instalaci aktualizací používá příkaz:

/usr/sbin/softwareupdate --install --all

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

Nastavení

Níže uvedené parametry mají vliv pouze na OS Windows, neaplikují se na systémy běžící na linuxu nebo macOS.

Automaticky přijmout EULA – po vybrání této možnosti se EULA automaticky odsouhlasí. Uživateli se nic nezobrazí. Pokud tuto možnost neaktivujete, úloha přeskočí aktualizace vyžadující odsouhlasení EULA.

Nainstalovat volitelné aktualizace – pokud vyberete tuto možnost, nainstalují se také volitelné aktualizace operačního systému.

Povolit restart – tato možnost je platná pouze pro Windows a způsobí, že se operační systém restartuje po dokončení instalace aktualizací. Pokud tuto možnost neaktivujete, nenainstalují se aktualizace vyžadující restart.

Souhrn

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish