Obnovit klonovaného ESET Agenta

Pokud ve své síti klonujete a znovu nasazujete systémy s již nainstalovaným ESET Management Agentem dle scénáře popsaného v Databázi znalostí, pak více agentů má stejné SID, což způsobí problémy. Pomocí této úlohy resetujete agenty na cílových zařízeních a zajistíte unikátní ID pro každou instalaci.

ESET Management Agent na Windows detekuje klonované stanice automaticky a není v takovém případě potřeba tuto úlohu používat. Tuto úlohu pro rozdělení klonů potřebujete pouze pro klonovaná zařízení s OS linux, macOS a Windows zařízení s vypnutou detekcí hardware.

Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis. Kategorie úlohy a její typ je již předvybrána na základě předchozího výběru. Typ úlohy definuje možnosti konfigurace a chování klientské úlohy.

warning

Varování

Tuto úlohu spouštějte s rozmyslem. Po spuštění dojde k resetování ESET Management Agenta a všechny běžící úlohy budou přerušeny.

note

Poznámka

Pro tuto úlohu není dostupné žádné nastavení.

Souhrn

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoří podmínky spuštění například klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish