Klientské úlohy

Vytvoření nové klientské úlohy

1.Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku add_new_defaultÚlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultKlientská úloha. Případně si nejprve vyberte požadovaný typ úlohy a poté klikněte na tlačítko Nová > Klientská úloha.

2. V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

3.V sekci Nastavení definujte parametry úlohy.

4.V části Souhrn zkontrolujte, zda parametry úlohy odpovídají vašim potřebám, a úlohu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit.

5.Pro vytvoření podmínky spuštění klikněte na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění. Pokud chcete podmínku vytvořit později, klikněte na tlačítko Zavřít.

U každé úlohy si můžete zobrazit její průběh, stav a detaily.