Apache HTTP Proxy

Apache HTTP Proxy je proxy služba, která dokáže z cache distribuovat aktualizace detekčního jádra i instalační balíčky klientům ve vaší síti.

Výhody Apache HTTP Proxy jsou následující:

Do cache dokáže ukládat:

aktualizace detekčních a programových modulů,

aktivační úlohy (do cache se ukládá komunikace s aktivačními servery – žádosti o získání licence),

data z ECA repozitáře,

aktualizace programových komponent,

a distribuovat je klientům ve vaší síti.

Minimalizuje množství dat stažených z internetu

Ve srovnání s Mirror toolem, který stahuje všechna data z aktualizačních serverů ESET, Apache HTTP Proxy do cache ukládá výhradně data, která jsou potřeba (vyžádaly si je komponenty ECA infrastruktury nebo bezpečnostní produkty ESET). Pokud bezpečnostní produkt ESET začne stahovat aktualizaci modulů, Apache HTTP Proxy stahovaný soubor z aktualizační serverů ESET uloží do své cache. Až se začne aktualizovat produkt ESET na další stanici, aktualizaci obdrží z cache Apache HTTP Proxy a nebude ji stahovat znovu z internetu.

note

Poznámka

Jaký je rozdíl mezi ERA Proxy a Apache HTTP Proxy?

important

Důležité

Využitím proxy chain můžete Apache HTTP Proxy připojit k nadřazené proxy. Mějte na paměti, že ECAnepodporuje proxy chaining s aktivní autentifikací. Kdykoli můžete použít vlastní transparentní proxy – nicméně v tomto případě bude pravděpodobně nutné upravit její konfiguraci.