Nastavení ESET Management Agenta

Specifické nastavení ESET Management Agenta provedete prostřednictvím politiky. Pro ESET Management není vytvořená žádná předdefinovaná politika. Pro vytvoření nové politiky klikněte na hlavním menu na Politiky > Nová politika. Pojmenujte si ji a v sekci Nastavení vyberte jako produkt ESET Management.  

 

icon_section Rozšířená nastavení

Proxy serverdefinujte proxy server, prostřednictvím kterého bude ECA přistupovat do internetu.

Operační systém – v této části naleznete nastavení související s reportováním dat z operačního systému.

Protokolování – v této části nastavíte úroveň, od které se mají události zaznamenávat do protokolů. Pokud vyberte možnost Trace, do protokolu se zapíší veškeré informace. Vybráním možnosti Fatal se do protokolu zapíší nejvýše kritické informace.Protokoly ESET Management Agenta naleznete na klientské stanici ve složce: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs nebo C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

Nastavení – na Windows můžete agenta ochránit heslem a zabránit tomu, aby nepovolaná osoba nemohla ESET Management Agenta odinstalovat. Ochranu ESET Management Agenta aktivujete zadáním hesla do pole Chránit nastavení heslem. Po aplikování politiky nebude možné ESET Management Agenta odinstalovat nebo provést jeho opravnou instalaci bez zadání tohoto hesla.

important

Důležité

Mějte na paměti, že pokud toto heslo zapomenete, nebudete schopni odinstalovat ESET Management Agenta z daného počítače. Heslo, které nastavíte, si zapamatujte nebo uložte na bezpečné místo!

icon_section Přiřadit

Vyberte klienty, kterým chcete politiku přiřadit. Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte klienty nebo skupiny, na které chcete politiku aplikovat, a klikněte na tlačítko OK.

icon_section Přehled

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko Dokončit.