Rozšířená nastavení

Poté, co se seznámíte se základním ovládáním ECA, další informace o možnostech a funkcích naleznete v následujících kapitolách:

Nástěnka

Počítače

Detekce

Přehledy

Úlohy

Politiky

Uživatelé zařízení

Instalační balíčky

Karanténa

Výjimky

Oznámení

Stav serveru