Uživatelé zařízení

V této části můžete spravovat uživatele a skupiny uživatelů.

Po vytvoření počítače jej můžete přiřadit konkrétnímu uživateli. Snadno tak můžete najít podle uživatele počítač, který je jeho, a zobrazit si o něm související informace.  

important

Důležité

Nezaměňujte Uživatelé zařízení s uživateli, kteří mají přístup do ECA. V této části můžete spárovat uživatele se zařízením a zajistit tak synchronizaci informací o uživateli. Pro správu uživatelů, kteří mohou používat ECA přejděte do ESET Business Account.

Uživatelé, kteří nemají přiřazeno žádné zařízení jsou zvýrazněni v seznamu oranžově. Pro přiřazení zařízení klikněte na uživatele, v kontextovém menu vyberte možnost edit_defaultZměnit… a přejděte do sekce Přiřazená zařízení. Klikněte na možnost Přidat zařízení.

admin_user_management_unassign

Přiřadit nebo odebrat zařízení uživateli můžete přímo z detailů počítače. V hlavním menu na záložce Počítače najděte konkrétní zařízení, klikněte na něj a vyberte možnost details_defaultZobrazit detaily. Uživatel může mít přiřazeno více zařízení. Následně v detailech zařízení v sekci Přehled klikněte na možnost mn_icn_user_normal Přidat uživatele na dlaždici Uživatelé. Tím daného uživatele přiřadíte přímo zařízení. Pokud již je zařízení přiřazen uživatel, po kliknutí na jeho jméno si zobrazíte detailní informace.

Uživatele a skupiny můžete pohodlně přesouvat také prostřednictvím technicky Drag & Drop. Vyberte uživatele nebo skupinu, podržte pravé tlačítko myši a přesuňte ji.

 

Akce dostupné v kontextovém menu uživatele:

details_default Zobrazit detaily

Kliknutím zobrazíte detailní informace jako je e-mailová adresa, telefon, přiřazená zařízení, které můžete používat pro dynamické přiřazování politik. Uživatel může mít přiřazeno více než jedno zařízení. Přímo v tomto dialogovém okně můžete uživatele přejmenovat, přidat uživateli popis nebo změnit skupinu, do které patří.

V kontextovém menu uživatele můžete provádět další akce. Více informací o jednotlivých ikonách naleznete v kapitole legenda ikon.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.