Průvodce vytvořením statické skupiny

Průvodce si zobrazíte kliknutím na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel vedle názvu skupiny v sekci Počítače a vybrání možnosti Nová statická skupina. Případně po kliknutí na tlačítko Vytvořit skupinu.

V zobrazeném dialogovém okně Nová skupina: Zadejte název nové skupiny. V případě potřeby si můžete změnit nadřazenou skupinu. Jako nadřazená skupina se použije skupina, kterou jste vybrali předtím, než jste otevřeli tohoto průvodce. Pro změnu nadřazené skupiny klikněte název skupiny a ze zobrazeného stromu si vyberte požadovanou skupinu. Nadřazená skupina může být výhradně statická. Je to z důvodu, že potomkem dynamické skupiny nemůže být skupina statická. Pro dokončení akce klikněte na tlačítko Vytvořit.

admin_new_static_group_wizard