Přesunutí statické skupiny

Klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel na řádku s názvem skupiny a vyberte možnost Přesunout…. Následně se zobrazí dialogové okno se stromovou strukturou skupin. Vyberte si skupinu, do které chcete stávající skupinu přesunout. Aktuálně vybraná skupina bude potomkem cílové skupiny. Případně můžete skupinu přesunout pouhým přetažením do jiné skupiny.

note

Poznámka

V první řadě statická skupina nemůže být potomkem dynamické skupiny. Dále není možné manipulovat s předdefinovanými skupinami (Všechna zařízení, Ztráty a nálezy). Ručně vytvořené statické skupiny můžete přesouvat podle potřeby. Dynamické skupiny nemůžete přesouvat.

Skupiny můžete přesouvat následujícími způsoby:

Drag and drop – vyberte skupinu, kterou chcete přesunout a přetáhněte ji do jiné nadřazené skupiny.

Klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel > Přesunout…, vyberte ze seznamu cílovou skupinu a potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

Klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel > Změnit… a následně klikněte na tlačítko Změnit nadřazenou skupinu.