Správa statických skupin

V hlavním menu přejděte do sekce Počítače a vyberte skupinu, kterou chcete spravovat. Klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel na řádku s názvem skupiny. Následně se zobrazí kontextové menu s následujícími možnosti:

admin_manage_static_group

Kontextové menu Skupiny :

Akce

Popis

Platnost

Statická skupina

Dynamické skupiny

details_defaultZobrazit detaily

Kliknutím si zobrazíte detailní informace o skupině.

icon_success

icon_success

add_new_default Nová statická skupina

Kliknutím se zobrazí průvodce vytvořením nové dynamické skupiny. Aktuálně vybraná skupina bude nadřazená nově vytvářené skupině, kdykoli to můžete změnit.

icon_success

remove_default

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte vybranou skupinu. Zobrazí se stejné možnosti jako při vytváření skupiny nové (statické nebo dynamické).

icon_success

remove_default

move_default Přesunout

Pomocí této možnosti můžete přesunout vybranou skupinu do jiné skupiny.

icon_success

remove_default

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte vybranou skupinu.

icon_success

remove_default

scan_default Kontrola počítače

Kliknutím spustíte volitelnou kontrolu na zařízeních, které jsou členy dané skupiny.

icon_success

icon_success

update_default Aktualizovat moduly

Kliknutím spustíte aktualizaci modulů na zařízeních, které jsou členy dané skupiny.

icon_success

icon_success

play_default Spustit úlohu

Pomocí této možnosti spustíte na všech klientech ve skupině konkrétní klientskou úlohu.

icon_success

icon_success

add_new_default Nová úloha

Kliknutím vytvoříte novou klientskou úlohu. Volitelně omezte spouštění úlohy. Úloha bude zařazena do fronty dle vámi definovaného nastavení.
Spuštění úlohy bude naplánováno na nejbližší možnou dobu. Při použití této možnosti není možné definovat podmínku spuštění. K jejímu spuštění dojde okamžitě.

icon_success

icon_success

clock_default Naposledy použité úlohy

Po kliknutí se zobrazí seznam naposledy použitých klientských úloh, které můžete rychle spustit.

icon_success

icon_success

manage_default Správa politik

Kliknutím přiřadíte politiku vybrané skupině.

icon_success

icon_success

clock_default Přehledy

Vyberte si přehled, který chcete vygenerovat ze zařízení ve vybrané skupině.

icon_success

remove_default