Statické skupiny

Statické skupiny slouží pro třídění zařízení do skupin a podskupin.

Vytvořit si můžete libovolnou statickou skupinu, a ručně do ní přesunout požadovaná zařízení. Mějte na paměti, že každé zařízení se může nacházet pouze v jedné statické skupině

V ESET Cloud Administrator jsou předdefinovány dvě statické skupiny:

Všechna zařízení – hlavní skupina pro všechna zařízení připojená k ECA Serveru. Všechny objekty vytvořené administrátorem se automaticky ukládají do této skupiny. Skupina je zobrazena vždy, a není možné změnit její název, jinak ji upravit nebo odstranit.

Skupina Ztráty a nálezy je potomkem skupiny Všechna zařízení. Při prvním připojení klienta k ECA Serveru je počítač automaticky umístěn do této skupiny. Skupinu můžete přejmenovat, nebo přesunout do jiné skupiny, ale nemůžete ji odstranit.