Jak použít režim dočasné změny nastavení?

Uživatelům používajícím na Windows produkty ESET ve verzi 6.5 a novější mohou využít režim dočasné změny nastavení. Tento režim jim umožní měnit nastavení, které je jinak vynucenou politiku, a není možné jej lokálně měnit. Dočasně měnit nastavení mohou vámi definovaní uživatelé z Active Directory, případně všichni uživatelé za předpokladu, že znají heslo. Režim dočasné změny nastavení může být aktivní nejvýše 4 hodiny.

warning

Varování

Režim dočasné změny nastavení nelze vzdáleně z ECA Web Console ukončit. Vypne se automaticky po uplynutí stanového intervalu, případně jej uživatel může deaktivovat ručně.

Ověřování Active Directory skupiny je ve spravovaném prostředí podporováno v následujících produktech:

ESET Endpoint Security

ve verzi 7.0.2100.4 a novější.

ESET File Security

ve verzi 6.5.12013.0 a novější.

<%DOMINO%>

ve verzi 6.5.14020.0 a novější.

ESET Mail Security

ve verzi 6.5.10019.1 a novější.

Pro povolení režimu dočasné změny nastavení na konkrétní stanici:

1.V hlavním menu přejděte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

2.V sekci Obecné zadejte název politiky, volitelně popis.

3.V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu ESET Endpoint for Windows.

4.V konfigurační šabloně přejděte na záložku Dočasná změna nastavení. Pomocí přepínače tuto možnost aktivujte a nastavte její parametry.

5.V sekci Přiřadit vyberte konkrétní stanici nebo skupinu zařízení, na které chcete politiku aplikovat.

6.V části Souhrn zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám, a politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

admin_pol_override

example

Příklad

Uživatel Filip měl problém s přístupem na konkrétní webovou stránku. Administrátor se rozhodl, že umožní Filipovi dočasně měnit nastavení, aby mohl svépomocí identifikovat příčinu. Filip provedl změny v konfiguraci programu a nyní mu přístup na web funguje. Administrátor si následně jeho konfiguraci vzdáleně stáhl do ECA a převedl do politiky.

Administrátor k tomu využil tento postup:

1.V hlavním menu přejděte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

2.Zadejte název nové politiky, volitelně popis. V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu ESET Endpoint for Windows.

3.V konfigurační šabloně přejděte na záložku Dočasná změna nastavení. Pomocí přepínače tuto možnost aktivujte, nastavte limit na 1 hodinu a vyberte konkrétního uživatele z Active Directory.

4.Přiřaďte politiku požadované stanici (v našem případě počítači Filipa) a politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

5.Uživatel Filip má nyní v rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu možnost pro dočasnou změnu nastavení a může měnit konfiguraci programu.

6.V ECA Web Console na záložce Počítačenajděte konkrétní stanici (v našem případě Filipa) a klikněte na možnost Zobrazit detaily.

7.Přejděte na záložku Konfigurace a klikněte na tlačítko Vyžádat konfiguraci.

8.Vyčkejte, než agent zašle serveru konfiguraci produktu. Vyberte požadovaný produkt, jehož nastavení chcete získat, a klikněte na tlačítko Otevřít konfiguraci.

9.Klikněte na tlačítko Převést do politiky.

10. Zadejte název nové politiky, volitelně popis.

11. V sekci Nastavení zkontrolujte konfiguraci a případně ji ještě upravte.

12. Přiřaďte politiku požadované stanici (v našem případě Filipovi).

13.Pro uložení klikněte na tlačítko Dokončit.

14.Nezapomeňte stanici, kterou používá Filip, odebrat politiku, která mu umožnila dočasně měnit nastavení produktu.