Pořadí skupin

Politiky mohou být přiřazeny skupinám a aplikovány v požadovaném pořadí. Při zjišťování pořadí politik, ve kterém se budou aplikovat na koncové zařízení, se používají níže uvedená pravidla.

1.Pravidlo 1: Statické skupiny jsou vyhodnocovány od svého kořene, tedy nejnadřazenější statické skupiny Všechna zařízení.

2.Pravidlo 2: V každém uzlu jsou nejprve prohledány statické skupiny, dle jejich pořadí – podle algoritmu prohlídka do šířky.

3.Pravidlo 3: Po projití všech statických skupin v daném uzlu se prochází dynamické skupiny.

4.Pravidlo 4: Prochází se všichni potomci dynamické skupiny, podle jejich pořadí.

5.Pravidlo 5: Prohlídka stromu končí u klientského zařízení.

important

Důležité

Politika se aplikuje na počítač. To znamená, že prohlídka stromu končí u počítače, na který se má aplikovat.

Admin_policies_and_groups2

Na základě výše uvedených pravidel se na počítače aplikují politiky v tomto pořadí:

PC1:

1.ALL

2.SG1

3.PC1

PC2:

1.ALL

2.SG1

3.DG1

4.PC2

PC3:

1.ALL

2.SG2

3.SG3

4.PC3