Příznaky

Každému nastavení v politice můžete přiřadit příznak a ovlivnit výsledné nastavení při jejich slučování. Prostřednictvím příznaku určíte, jak má politika dané nastavení zpracovat.

K dispozici jsou tři příznaky:

icon_no_apply_policy Ignorovat – nastavení nebude tuto politikou propsáno na klienta. Může jej uživatel měnit, případně bude přepsáno jinou politikou.

icon_apply_policy Použít – nastavení s tímto příznakem bude odesláno klientovi. Může být přepsáno politikou, která se aplikuje později. Při aplikování politiky na klienta se nastavení změní na to, které je v politice definované, bez ohledu na to, jak bylo nastavené lokálně. Uživatel jej nemůže měnit, případně bude přepsáno jinou politikou.

icon_force_policy Vynutit – nastavení s tímto příznakem má nejvyšší prioritu a nemůže být přepsáno jinou politikou uplatňovanou později (i v případě, že má stejný příznak). To zajistí, že se nastavení nezmění ani po sloučení všech politik.

Pro snadnější orientaci v konfiguraci se u každé sekce zobrazuje číslo. Toto číslo reprezentuje počet nastavení, která jste v dané sekci vynutili, a chcete je na klientské stanici aplikovat. Zároveň se další číslo zobrazuje vedle názvu jednotlivých kategorií (ve stromové struktuře vlevo). Toto číslo reprezentuje počet nastavení ve všech podsekcích. Tímto způsobem snadno zjistíte, kolik nastavení/pravidel aplikujete.

Pro pohodlnější konfiguraci produktu můžete:

aplikovat všechna nastavení v dané sekci pomocí ikonky icon_apply_policy,

odstranit všechny příznaky v dané sekci pomocí ikonky icon_no_apply_policy.

important

Důležité

Bezpečnostní produkty ESET ve verzi 7 a novější:

icon_no_apply_policy  – pomocí tohoto příznaku se nebude dané nastavení v politice aplikovat a vrátí se na klientovi výchozí hodnoty (pokud jej neovlivňuje další politika).