Oznámení

Oznámení představují účinný a pohodlný nástroj pro zjištění stavu vaší sítě. O výskytu definované události budete informováni prostřednictvím e-mailu, abyste na ni mohli vhodně reagovat.

K dispozici máte několik předdefinovaných automatických oznámení zaměřené na detekci hrozeb, informování o zastaralých verzí produktů ve vaší síti atp. Podrobné informace o oznámení a jeho podmínce spuštění naleznete v popisu oznámení. SMTP server vyžadovaný pro zasílání oznámení je nakonfigurován automaticky. Z vaší strany není vyžadován žádný další zásah.

Notifications

V seznamu oznámení můžete filtrovat podle názvu a popisu.

Klikněte na Přidat filtr, vyberte si podmínku a následně do zobrazeného pole název, popis nebo uživatelské jméno zadejte řetězec, podle kterého chcete vyhledávat.

Pro úpravu existujícího oznámení na něj klikněte a následně na tlačítku Akce máte k dispozici tyto možnosti:

oZapnout / Vypnout: pomocí této možnosti nastavte Stav oznámení. Vypnutá oznámení nejsou vyhodnocována a zasílána.

oZměnit: kliknutím můžete upravit parametry a způsob doručení oznámení.

 

V průvodci úpravou oznámení můžete konfigurovat parametry oznámení.

Všechna oznámení jsou standardně Vypnutá.V případě stávajících oznámení použijte pro jejich aktivaci kontextové menu nebo při jejich úpravě využijte přepínače enabled a disabled.
 

Definujte příjemce oznámení zadáním e-mailové adresy, vybráním uživatele ze seznamu uživatelů zařízení nebo seznam e-mailových adres importujte z .csv, případně schránky.

Po definování příjemců vyberte jazyk, ve kterém se má oznámení vygenerovat, a časové pásmo, v němž se zašle. Na závěr vyberte cílovou statickou skupinu, která má být daným oznámením sledována. Při výskytu události se definovaným příjemcům zašle e-mail s informacemi o dané údálosti.

 

notifications_edit